Co Vás zajímá?
Vyhlašujeme výběrové řízení na zahraniční pobyty
Forenzní entomologie - přednáška
Harmonogram imatrikulací a promocí absolventů 2016/2017
Přírodní vědy pod jednou střechou!
Vše, co potřebujete vědět o studiu v zahraničí
Podívejte se na video ze slavnostního otevření nové budovy PřF
Nový měsíčník Za vědou představí akademiky i z netradičních stránek

Ukončená řízení

Na Přírodovědecké fakultě bylo v oboru Didaktika fyziky ukončeno habilitační řízení:

Habilitant Domovské pracoviště Téma habilitační práce Schváleno vědeckou radou
PaedDr. Žaneta Gerhátová, PhD.

Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnavě

Energia v prírodovednom vzdelávání prostredníctvom bádateľsky orientovanej výučby a vzdialeného experimentu

30. listopadu 2016

Na Přírodovědecké fakultě bylo v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice ukončeno habilitační řízení:
 
Habilitant
Domovské pracoviště
Téma habilitační práce
Schváleno vědeckou radou
PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD. Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, Katedra fyziky Simulacia vo vyučování fyziky 27. ledna 2016
Dr. Roman Rosiek Fyzikální ústav, Fakulta Matematicko – fyzikálně – technická, Pedagogická univerzita v Krakově Psychophysiological Methods In Research on Didactics of Physics 27. ledna 2016
RNDr. Jan Kříž, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové

Mezinárodní soutěže pro
talentované žáky – jejich
soutěžící a úlohy

25. února 2015
RNDr. Libor Koníček, PhD. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity
v Ostravě
Počítačem podporované experimenty z fyziky v současných paradigmatech vzdělávání 19. listopadu 2014
PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D. Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Výuka fyziky v ČR na počátku
21. století
19. března 2014

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 21.12.2016 13:17