Co Vás zajímá?
Vyhlašujeme výběrové řízení na zahraniční pobyty
Forenzní entomologie - přednáška
Harmonogram imatrikulací a promocí absolventů 2016/2017
Přírodní vědy pod jednou střechou!
Vše, co potřebujete vědět o studiu v zahraničí
Podívejte se na video ze slavnostního otevření nové budovy PřF
Nový měsíčník Za vědou představí akademiky i z netradičních stránek

Zahájená řízení

Na Přírodovědecké fakultě byla zahájena habilitační řízení v oboru Didaktika fyziky:

Habilitant: RNDr. Aba Teleki, PhD.
Domovské pracoviště: Fakulta přírodních věd, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Téma habilitační práce: Význam špeciálnej teorie relativity v príprave budúcich stredoškolských učiteľov fyziky

Habilitant: RNDr. Mária Csatáryová, PhD.
Domovské pracoviště: Fakulta humanitních a prírodných vied, Katedra fyziky, matematiky a techniky, Prešovská univerzita v Prešove
Téma habilitační práce: Možnosti implementácie prvkov z astronómie do vyučovania fyziky pomocou počítačového programu Stellarium

  

 


Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 22.3.2017 15:0