Co Vás zajímá?
Další konference projektu CIVIS
Hostující přednášející na Didaktickém semináři KMa
Studujte v zahraničí v ak. roce 2018/2019
Nejčastěji kladené otázky a odpovědi na ně
Přednáška v rámci seminářů ze zoologie
Ještě nekončíme - k nám si podej přihlášku až do 31.3.!
Studuj #hnizdovedcu | Přijímací řízení pro rok 2018/2019
Přednáška absolventa PřF UHK
Přednáška Ing. Evy Pravdové | 23. 3. 2018 | 9.55–11:30 | učebna S7
  19.02.2018 - 31.03.2018

  Výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ a ostatních mobilit na ak. rok 2018/2019

  Přírodovědecká fakulta UHK vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty na zahraničních univerzitách v rámci programu Erasmus+ a v rámci přímé spolupráce na základě uzavřených bilaterálních smluv na zimní a letní semestr akademického roku 2018/2019.

  Vyplněné přihlášky zasílejte a další informace žádejte na referátu pro mobility a zahraniční vztahy PřF, Mgr. Pavla Holubová (pavla.holubova@uhk.cz) do 31. 03. 2018 včetně.  Erasmus+ (Více o programu a příhláškách najdete zde.)  
  Bilaterální smlouvy (Více o možnostech výjezdů a příhláškách najdete zde.) • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 19.2.2018 16:6