Co Vás zajímá?
Velcí i malí si vyzkouší čertovské experimenty!
Vyhlašujeme výběrové řízení na zahraniční pobyty
Forenzní entomologie - přednáška
Další přednáška z cyklu Science Café už 22. 11. v kavárně Kraft
Skládání papíru v matematice - didakatický seminář
Přírodní vědy pod jednou střechou!
Nový měsíčník Za vědou představí akademiky i z netradičních stránek
  11.10.2017 - 30.11.2017

  Výběrové řízení na zahraniční pobyty PřF - LS 2018 a ak.rok 2018/2019

  Přírodovědecká fakulta vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty.

  Výběrová řízení proběhnou na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ i na pobyty v rámci přímé spolupráce na základě uzavřených bilaterálních smluv. Vyjet je možné již v letním semestru 2018.
   
  Přihlášky na pobyty Erasmus+ v LS 2018 podávejte do 10. 11. 2017 včetně. 

  Přihlášky na ostatní pobyty konané v ak. roce 2018/2019 podávejte do 30. 11. 2017 včetně. 

  Veškere informace o přihláškách na pobyty Erasmus+ najdete zde.

  Veškere informace o přihláškách v rámci bilaterálních smluv najdete zde.


  Erasmus+  Bilatelární smlouvy


 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 24.10.2017 8:59