Co Vás zajímá?
Dofoukni si u nás mozek! Nahustíme ti ho vědomostmi k prasknutí
Přednáška Klubu kaktusářů HK | 1. února 2019 | S11 | 17.00
Nejčastěji kladené otázky a odpovědi na ně
Projdi si PřF | Virtuální prohlídka nové budovy
  12.01.2019 - 31.01.2019

  Výběrové řízení na vedoucí kateder PřF UHK.

  Přírodovědecká fakulta UHK vypisuje výběrová řízení na vedoucí kateder PřF.

  1 místo vedoucí katedry biologie PřF UHK (úv. 1,0)
  1 místo vedoucí katedry chemie PřF UHK (úv. 1,0)
  1 místo vedoucí katedry matematiky PřF UHK (úv. 1,0)
  1 místo vedoucí katedry fyziky PřF UHK (úv. 1,0)
  1 místo vedoucí katedry kybernetiky PřF UHK (úv. 1,0)

  Vybraný(á) uchazeč(ka) pro vyjmenované pozice bude splňovat:
  Vzdělání a kvalifikace:

  • Vědecko-pedagogický titul (doc., prof.), vědecká hodnost Ph.D, CSc. nebo DrSc. v oboru odpovídajícím zaměřením dané katedry.
  • Schopnost vyučovat v anglickém jazyce.
  • Publikace v časopisech započitatelných do RIV za posledních pět let.
   
  Náplň práce:

  • Vedení příslušné katedry.
  • Výuka předmětů v příslušném programu.
  • Samostatná vědecká práce a zapojení do etablovaného vědeckého týmu.
   
  Nabízíme:

  • 8 týdnů dovolené.
  • Příspěvek na stravování.
  • Příspěvek na důchodové nebo životní připojištění, flexi pasy.
  • Podpora v osobním i odborném růstu.
  • Kvalitní zázemí s novými učebnami a laboratořemi.

  Předpokládaný nástup: březen 2019 (příp. dle dohody).

  Děkan si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení na kteroukoliv pozici.

  Přihlášky s ověřenými doklady o VŠ vzdělání, dosažených akademicko-vědeckých titulech, akademických hodnostech, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti, odborným životopisem a výpisem z RT zasílejte do 11. 2. 2019 na adresu:
  Přírodovědecká fakulta UHK, Rokitanského 62, Hradec Králové    • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Polívková Monika, 17.1.2019 11:31