Co Vás zajímá?
Hlasujte pro PřF v anketě Fakulta roku do 31. 5.!
Rozhovor se stipendistou Fulbrightova programu Lukášem Vízkem
Nejčastěji kladené otázky a odpovědi na ně
Projdi si PřF | Virtuální prohlídka nové budovy
Vyběrová řízení na akademické pozice | Životopisy zasílejte do 31. 5.
  02.05.2019 - 16.05.2019

  Výběrová řízení na Přírodovědecké fakultě UHK.

  Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové vypisuje výběrová řízení na katedrách:

  Katedra chemie
  1 místo odborného asistenta, obor Analytická chemie (úv. 1,0 příp. dle dohody).
  1 místo odborného asistenta, obor Biochemie (úv. 1,0 příp. dle dohody).
  2 místa odborného asistenta, obor Organická a bioorganická chemie (úv. 1,0 příp. dle dohody).
   
  Vzdělání a kvalifikace:
  • Akademický titul – RNDr., Mgr., Ing. v příslušném studijním programu.
   
  Katedra fyziky
  1 místo profesor, docent nebo odborný asistent, obor Chemická fyzika, biofyzika nebo fyzika pevných částic  (úv. 1,0)
   
  Vzdělání a kvalifikace:
  • Pracovní poměr na dobu určitou – do 31. srpna 2021.
  • Akademický titul (Mgr., Ing., RNDr.) ve studijním programu Fyzika nebo Aplikovaná fyzika, Matematika, Aplikovaná matematika nebo Aplikace přírodních věd.
   
  Katedra matematiky
  1 místo profesor, docent nebo odborný asistent, obor Algebra a teorie čísel (úv. 1,0)
  1 místo profesor, docent nebo odborný asistent, obor Pravděpodobnost a statistika (úv. 1,0)
  1 místo profesor, docent nebo odborný asistent, obor Finanční matematika (úv. 1,0)
   
  Katedra aplikované kybernetiky
  1 místa profesora, docenta nebo odborného asistenta, obor Didaktika informatiky (úv. 1,0)
   
   
  Vybraný/á uchazeč/ka bude splňovat následující požadavky:
   
  Vzdělání a kvalifikace:
  • Akademický titul – prof., doc. nebo Ph.D. v příslušném studijním programu.
  • Vědecká hodnost Ph.D., CSc. nebo Dr.Sc. Je akceptovatelné, že uchazeč/ka nedosáhl/a ještě vědeckého titulu, ale prokáže, že obhajoba disertační práce proběhne ještě v roce 2019.
  • Publikační činnost v časopisech s IF a zkušenosti s řešením projektů VaV.
  • Výuková praxe na VŠ výhodou.
  • Schopnost samostatně nebo v týmu řešit vědecké problémy.
   
   
  Nabízíme:
  • 8 týdnů dovolené.
  • Příspěvek na stravování.
  • Příspěvek na důchodové nebo životní připojištění, flexi pasy.
  • Podpora v osobním i odborném růstu.
  • Kvalitní zázemí s novými učebnami a laboratořemi.
  • Předpokládaný nástup: září 2019 (příp. dle dohody)

  Děkan si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.
   
  Přihlášky s ověřenými doklady o VŠ vzdělání, dosažených akademicko-vědeckých titulech, akademických hodnostech, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti, odborným životopisem a výpisem z RT zasílejte do 31. května 2019 na adresu:
  Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové
  Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové


 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Polívková Monika, 2.5.2019 10:46