Co Vás zajímá?
CIVIS - workshop: Spolupráce oborových didaktik
Didaktické semináře pro všechny zájemce
Didaktické semináře pro všechny zájemce
Na pobyty Erasmus se můžete hlásit až do 31. 3.
Hlasování o Fakultu roku prodlouženo do 31. 3. 2017!
Program PřF na Nábřeží vysokých škol 2017
Přednáška o výzkumu, přírodě a lidech Papui-Nové Guineji
Přihlášky ke studiu přijímáme do 31. 3.!
Prof. Frank Gunn-Moore z University of St Andrews, 4. 4. ve 14.00 v S1
  09.03.2017 - 28.03.2017

  Přírodovědecká fakulta UHK vypisuje výběrová řízení

  Děkan Přírodovědecké fakulty UHK vypisuje výběrová řízení na pozice:

  Katedra chemie
  3 místa docenta nebo odborného asistenta, obor Organická a bioorganická chemie (částečný nebo plný úvazek)
  1 místo docenta nebo odborného asistenta, obor Analytická chemie (částečný nebo plný úvazek)
  1 místo docenta nebo odborného asistenta, obor Biochemie (částečný nebo plný úvazek)
  1 místo docenta nebo odborného asistenta, obor Toxikologie (částečný nebo plný úvazek)
   
  Katedra biologie
  1 místo laborant/ka pro biologické laboratoře (SŠ, plný úvazek)
  1 místo asistent/ka (SŠ, úvazek 0,5)
  1 místo docenta nebo odborného asistenta, obor Molekulární biologie (plný úvazek)
  1 místo docenta nebo odborného asistenta, obor Buněčná biologie a tkáňové kultury (plný úvazek)
  1 místo docenta nebo odborného asistenta, obor Botanika – biologie stélkatých organismů (nižších rostlin) (plný úvazek)
  1 místo docenta nebo odborného asistenta, obor Zoologie – biologie obratlovců (plný úvazek)
  1 místo docenta nebo odborného asistenta, obor Imunologie a mikrobiologie (plný úvazek)
   
  Katedra kybernetiky
  3 místa profesora, docenta nebo odborného asistenta, obor Teoretická informatika, Aplikovaná informatika nebo Kybernetika a robotika (úvazek 0,4-1,0)
   
  Katedra fyziky
  1 místo odborného asistenta, obor Didaktika fyziky (úvazek 0,5)
  1 místo odborného asistenta, obor Teoretická fyzika nebo Experimentální fyzika (plný úvazek)
   
  Katedra matematiky
  1 místo docenta nebo profesora se zaměřením Didaktika matematiky (úvazek 0,5)
  2 místa asistenta, odborného asistenta, docenta nebo profesora se zaměřením na matematickou ekonomii, bankovnictví a analýzu finančních trhů (plný nebo částečný úvazek)
  1 místo docenta nebo profesora se zaměřením na Pravděpodobnost a statistiku nebo ekonometrii (plný nebo částečný úvazek)
   
  Vybraný uchazeč/ka bude splňovat následující požadavky:
   
  Vzdělání a kvalifikace:
  ·  Akademický titul (Mgr., Ing., RNDr.) v příslušném studijním programu.
  ·  Vědecká hodnost Ph.D., CSc. nebo DrSc. (popř. výhledové ukončení Ph.D. do konce roku 2017).
  ·  Schopnost vyučovat v anglickém jazyce.
  ·  Publikace v časopisech započitatelných do RIV za posledních 5 let.
   
   
  Náplň práce:
  ·  Výuka předmětů v příslušném programu.
  ·  Samostatná vědecká práce, případně zapojení do již etablovaného vědeckého týmu.
   
  Nabízíme:
  ·  Příspěvek na stravování.
  ·  Příspěvek na důchodové nebo životní připojištění, flexi pasy.
  ·  Podpora v osobním i odborném růstu.
  ·  Předpokládaný nástup: dle dohody.

   
  Děkan si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.
   
  Přihlášky s ověřenými doklady o VŠ vzdělání, dosažených akademicko-vědeckých titulech, akademických hodnostech, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti, odborným životopisem a výpisem z RT zasílejte do 10. 4. 2017 na adresu:
   
  Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové
  Rokitanského 62
  500 03 Hradec Králové


 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 24.3.2017 13:25