30.04.2018 - 31.05.2018

  PřF UHK vypisuje výběrová řízení

  Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové vypisuje výběrová řízení na akademické pozice.

  Katedra chemie
  1 místo docenta nebo odborného asistenta, obor Analytická chemie (úvazek 1,0)
  1 místo docenta nebo odborného asistenta, obor Organická a biorganická chemie (úvazek 1,0)
  1 místo odborného asistenta, NMR specialista (úvazek 1,0)


  Katedra biologie
  1 místo docenta nebo odborného asistenta, obor Zoologie – biologie bezobratlých (plný úvazek)

  Katedra kybernetiky
  1 místa profesora, docenta nebo odborného asistenta, obor Informatika (výše úvazku dohodou)
  1 místa profesora, docenta nebo odborného asistenta, obor Informatika se zaměřením na vývoj SW (výše úvazku dohodou)
  1 místa profesora, docenta nebo odborného asistenta, obor Informatika se zaměřením na počítačové sítě a HW (výše úvazku dohodou)
  1 místa profesora, docenta nebo odborného asistenta, obor Kybernetika nebo Informatika se zaměřením na umělou inteligenci (výše úvazku dohodou)


  Katedra fyziky
  1 místo profesora, docenta nebo odborného asistenta, obor teoretická nebo matematická fyzika (výše úvazku dohodou)
  1 místo odborného asistenta, obor experimentální fyzika (výše úvazku dohodou)


  Katedra matematiky
  1 místo profesora, docenta, odborného asistenta nebo lektora se zaměřením na matematickou analýzu (výše úvazku dohodou)
  1 místo profesora, docenta, odborného asistenta nebo lektora se zaměřením na obecné matematické struktury (výše úvazku dohodou)
  1 místo profesora, docenta, odborného asistenta nebo lektora se zaměřením na pravděpodobnost a matematickou statistiku s důrazem na aplikace ve finančnictví, kybernetice a příbuzných disciplínách (výše úvazku dohodou)
   
  PřF – děkanát
  1 místo projektového manažera (výše úvazku dohodou). Výhodou je znalost řízení VaV projektů a projektů ESF.

  Vybraný/á uchazeč/ka bude splňovat následující požadavky:
   
  Vzdělání a kvalifikace:
  • Akademický titul (Mgr., Ing., RNDr.) v příslušném studijním programu.
  • Vědecká hodnost Ph.D., CSc. nebo DrSc. (popř. výhledové ukončení Ph.D. do konce roku 2018).
  • Schopnost vyučovat v anglickém jazyce.
  • Publikace v časopisech započitatelných do RIV v posledních třech letech.
   
   
  Náplň práce:
  • Výuka předmětů v příslušném programu.
  • Samostatná vědecká práce, případně zapojení do již etablovaného vědeckého týmu.
   
  Nabízíme:
  • 8 týdnů dovolené,
  • příspěvek na stravování,
  • příspěvek na důchodové nebo životní připojištění, flexi pasy,
  • podpora v osobním i odborném růstu.

  Předpokládaný nástup: září 2018 (příp. dle dohody).

  Děkan si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.
   
  Přihlášky s ověřenými doklady o VŠ vzdělání, dosažených akademicko-vědeckých titulech, akademických hodnostech, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti, odborným životopisem a výpisem z RT zasílejte do 31. května 2018 na adresu:

  Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové
  Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Polívková Monika, 30.4.2018 7:11