18.06.2018 - 18.06.2018

  Obhajoba disertační práce: Aplikovaná biologie a ekologie - Mgr. Martina Komárková (Benáková)

  Dovolujeme si Vás pozvat na obhajobu disertační práce na PřF UHK v doktorském studijním programu Biologie, oboru Aplikovaná biologie a ekologie.

  V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, a Studijním a zkušebním řádem Univerzity Hradec Králové proběhne obhajoba disertační práce dne
   
  18. 6. 2018 od 9:30 hod. v zasedací místnosti děkanátu PřF UHK (4. patro)
  Hradecká 1285, 500 03 Hradec Králové
   
  Uchazeč: Mgr. Martina Komárková (Benáková)
   
  Téma disertační práce: Vliv kadmia na vybrané fyziologické a anatomické charakteristiky a průběh stresové reakce u řepky olejky (Brassica napus L.)
   
  Školitel: doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.


   


 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 11.5.2018 15:27