Co Vás zajímá?
Konference projektu CIVIS | 29. 3. 2019 | registrace do 10. 3. 2019
Soutěžíme o stipendia na zahraniční stáže | PŘIHLÁŠKY DO 1. 4. 2019
Zvaná přednáška | 21. března 2019 | 12.15 | S48
Dofoukni si mozek na PřF - přihlášky přijímáme do 31. 3. 2019
Program Seminářů o matematickém vzdělávání | 13. 3. | 26. 3. | 17. 4.
Projdi si PřF | Virtuální prohlídka nové budovy
Univerzitní sportovní odpoledne | 16. 4. | Akademik run
  18.12.2017

  Katedry PřF připravovaly reprezentanty na 16. ročník EUSO

  V týdnu od 11. do 15. 12. 2017 připravovali pracovníci kateder fyziky a biologie PřF nejlepší středoškoláky z České republiky na Přírodovědnou olympiádu zemí Evropské unie EUSO (European Union Science Olympiad).

  Tato olympiáda se zaměřuje na řešení experimentálních integrovaných úloh z biologie, fyziky a chemie a soutěží v ní týmy středoškoláků do 16 let věku. V České republice jsou vybíráni na základě výsledků krajských kol předmětových olympiád.
  Třicet nejlepších biologů, chemiků a fyziků prošlo čtyřdenním soustředěním na PřF UHK, několik laboratorních cvičení proběhlo i na Univerzitě Pardubice, část programu v Hradci Králové byla zajištěna pracovníky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Součástí programu soustředění byla také návštěva Digitálního planetária v Hradci Králové. Na závěr proběhl experimentální a teoretický test, který určil dva tříčlenné týmy, které budou Českou republiku reprezentovat na samotném EUSO – letos ve slovinské Lublani.
  V roce 2017 bylo soustředění poprvé hrazeno z prostředků projektu „Královéhradecká laboratoř mladých přírodovědců“, který získala v rámci dotačního programu MŠMT „Podpora nadaných žáků“ Jednota českých matematiků a fyziků a na jehož realizaci velmi úzce spolupracovala s Přírodovědeckou fakultou.
  Organizačně EUSO v ČR zajišťuje Národní institut dalšího vzdělávání, odborně olympiádu garantují ve spolupráci tři fakulty tří různých univerzit – biologii PřF UK, chemii FChT UPce a fyziku právě PřF UHK.
  Všem studentům, kteří postoupili do finále, gratulujeme a přejeme hodně štěstí při reprezentaci České republiky ve Slovinsku!


 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 22.1.2018 15:20