Co Vás zajímá?
Vypisujeme 2. kolo přijímacích zkoušek | Informace
Informace k přijímacímu řízení do ak. roku 2018/2019
Nejčastěji kladené otázky a odpovědi na ně
Projdi si PřF | Virtuální prohlídka nové budovy
  21.06.2018 - 25.07.2018

  2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - PřF UHK

  Přihlášky podávejte od 21. 6. do 25. 7. 2018.

  VYPISUJEME 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


  E-přihláška


  Termín podání přihlášek: od 21. 6. do 25. 7. 2018.

  Informace o přijímacím řízení najdete zde.

  Přijímací zkoušky proběhnou v týdnu od 27. 8. do 31. 8. 2018. Konkrétní dny budou upřesněny a každý uchazeč bude informován dopisem s pozvánkou na přijímací zkoušky.

  Ve 2. kole přijímacího řízení otevíráme následující obory:

  BAKALÁŘSKÉ JEDNOOBORY:
  Chemie
  Toxikologie a analýza škodlivin
  Finanční a pojistná matematika
  Systematická biologie a ekologie
  Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika 


  BAKALÁŘSKÉ DVOUOBORY se zaměřením na vzdělávání:
  Všechny kombinace oborů PřF UHK se zaměřením na vzdělávání mezi sebou:

  Biologie se zaměřením na vzdělávání
  Chemie se zaměřením na vzdělávání
  Informatika se zaměřením na vzdělávání
  Fyzika se zaměřením na vzdělávání
  Matematika se zaměřením na vzdělávání


  BAKALÁŘSKÉ DVOUOBORY se zaměřením na vzdělávání z nabídky PřF UHK (viz výše) kombinované s následujícími obory z PdF UHK:
  Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání
  Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
  Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání
  Historie se zaměřením na vzdělávání
  Základy techniky se zaměřením na vzdělávání (s výjimkou kombinace s oborem Informatika se zaměřením na vzdělávání)


  Navazující MAGISTERSKÉ JEDNOOBORY:
  Fyzikální měření a modelování
  Systematická biologie a ekologie
  Bioorganická chemie a toxikologie škodlivin.


  Navazující MAGISTERSKÉ DVOUOBORY učitelství pro SŠ:
  Všechny kombinace oborů PřF UHK se zaměřením na vzdělávání mezi sebou:

  Učitelství matematiky pro střední školy
  Učitelství chemie pro střední školy
  Učitelství biologie pro střední školy
  Učitelství fyziky pro střední školy
   
  Navazující 
  MAGISTERSKÉ DVOUOBORY učitelství pro SŠ z nabídky PřF UHK (viz výše) kombinované s následujícími obory z PdF UHK:

  Učitelství pro střední školy – dějepis
  Učitelství pro střední školy – hudební výchova
  Učitelství pro střední školy – informatika
  Učitelství pro střední školy – ruský jazyk a literatura
  Učitelství pro střední školy – tělesná výchova
  Učitelství pro střední školy – výtvarná výchova
  Učitelství pro střední školy – základy techniky

  DOKTORSKÉ OBORY (více informací zde):
  Aplikovaná biologie a ekologie
  Didaktika fyziky (kombinovaná forma)


   


 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 27.6.2018 15:42