Novinky a události8. 10. 2015

Oslava 100. výročí vzniku teorie relativity

Mezinárodní vědecké akce „General Relativity: 100 years after Hilbert“ k jubilejnímu stému výročí vzniku obecné teorie relativity, spolupořádané Univerzitou Hradec Králové, se zúčastnili odborníci a studenti z více než 25 zemí světa včetně pracovníků Katedry matematiky PřF UHK.