Učitelské/zaměstnanecké mobility

Výběrové řízení na výukové pobyty akademických pracovníků PdF v rámci Erasmus+ v akademickém roce 2016/2017.

Vyhlášená výběrová řízení a výsledky naleznete v příslušných záložkách na těchto stránkách.


Oznámení o nabídce stipendií:
From: aia [mailto:aia@dzs.cz]

SLOVENSKO - Stipendia v rámci Národního stipendijního programu SR
 
V rámci Národního stipendijního programu Slovenské republiky byla vyhlášena nová výzva k podávání žádostí o stipendia na studijní, výzkumné a přednáškové pobyty v akademickém roce 2017/2018.
 
Stipendia jsou určena pro studenty druhého stupně vysokoškolského studia - magisterského a doktorského a pro akademické, výzkumné a umělecké pracovníky z České republiky. Stipendium pokrývá životní náklady na tento pobyt.
 
O stipendium se mohou ucházet občané České republiky působící v ČR nebo v zahraničí (s výjimkou Slovenska) a zároveň občané dalších vybraných zemí, kteří působí v České republice.
 
Uzávěrka pro podávání žádostí je 30. 4. 2017 do 16:00 hod.
 
Bližší informace naleznete v příloze a jsou k dispozici na http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=6&country_id=38.

 

 Dokumenty

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Nosková Petra, 29.3.2017 11:34