Co Vás zajímá?
Pojďte studovat na PdF
Přípravné kurzy na PdF
Delegace Vlády ČR a Královehradeckého kraje na PdF
Pedagogické dny 2018 - přednáška Manfreda Spitzera
Pedagogické dny 2018 - Slavnostní večer PdF
Zapojte se do akce Do školy na kole
Rektorský sportovní den - středa 25. dubna 2018
Akademik run 2018
Spojte se s námi!

Žádosti

Žádosti studentů

Všechny žádosti musí být doručené v písemné podobě (podepsaný originál, nelze podat žádost e-mailem).
Doporučené formuláře:

  • formulář žádosti (k dispozici ve formátu pdf nebo docx)
  • žádost o individuální studijní plán (k dispozici ve formátu pdf nebo docx)
  • žádost o změnu vedoucího/tématu závěrečné práce (k dispozici ve formátu pdf nebo docx)
  • žádost o evidenci uznané doby rodičovství (k dispozici ve formátu pdf nebo docx)
  • žádost o sociální stipendium (ve formátu docx)
  • formulář odvolání (k dispozici ve formátu pdf nebo docx) - lze využít v případě vyměřeného poplatku, vyloučení ze studia, zamítnutí žádosti.

Žádosti je možné odeslat poštou na adresu Studijní oddělení PdF UHK, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové nebo odevzdat osobně na studijním oddělení.

Pokud je žádost zpoplatněna (podle Rozhodnutí děkana), uhraďte příslušný poplatek a doklad o platbě přiložte k žádosti (na žádost je možné uvést i číslo účtu nebo doložit opis příkaz k úhradě z elektronického bankovnictví - v tom případě se čeká na ověření poplatku ekonomickým oddělením).

Pro platby za žádosti je určen účet 2733582/0800, variabilní symbol 11990, konstantní symbol 0379.

Všechny žádostí je možné podat na vlastním formuláři. Upozorňujeme, že tento formulář musí obsahovat základní identifikační údaje o studentovi i studiu.

Naposledy upraveno: Kučerová Martina, 22.11.2017 10:22