Co Vás zajímá?
1. října - koncert univerzitního orchestru z Giessenu
Letní škola češtiny
Hledáme posily
Elektronický průvodce prváka po UHK ke stažení
Postav se na Star(t) - 24. 9. 2018
Socialia 2018 „Ohrožení jedince v současné společnosti“
Spojte se s námi!

Další informace pro studenty

Zákony a vyhlášky vztahující se ke studiu na VŠ

Na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je k dispozici:

  • Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění
  • Vyhláška MŠMT č. 343/2002 Sb. o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách
  • další legislativa

Návody pro studenty

Naposledy upraveno: Kučerová Martina, 5.3.2018 11:17