19.12.2018

Ubytovací stipendia

Upozornění: Od 4. 1. 2019 jsou znovu oslovováni studenti, kteří i přes výzvu nedoplnili číslo účtu do STAG. Ve chvíli, kdy bude rozhodnutím rektora stanovena částka ubytovacího stipendia na den, bude dán příkaz k výplatě stipendia a studenti, kteří nebudou mít v daném období vyplněné číslo účtu budou vyzváni k osobnímu vyzvednutí částky na pokladně rektorátu UHK.


O ubytovací stipendium se nežádá, žádosti byly automaticky vygenerované všem studentům, kteří splňují podmínky pro přiznání stipendia podle Stipendijního řádu UHK. Za období 1. 9. - 31. 12. 2018 bude stipendium vyplaceno v lednu 2019, za období 1. 1. - 30. 6. 2019 v červenci 2019.

Stipendia jsou vyplácena převodem na účet studenta. Žádáme všechny studenty, kteří mají na ubytovací stipendium nárok, aby provedli kontrolu čísla účtu a případně tento údaj do STAG doplnili. Číslo účtu se zadává v sekci Úprava osobních údajů studenta, karta Bankovní účet.


Seznam obcí vyloučených z nároku na ubytovací stipendium obsahuje Stipendijní řád UHK v příloze č. 1.

V případě, že se domníváte, že máte na ubytovací stipendium nárok podle čl. 8 Stipendijního řádu UHK a žádost nebyla vygenerovaná automaticky, zašlete e-mail s reklamací na martina.kucerova@uhk.cz.

  • Více z Oznámení
  • Naposledy upraveno: Kučerová Martina, 4.1.2019 15:7