Co Vás zajímá?
Hlavní přednáška Pedagogických dnů
Pedagogické dny 2019
Studujte u nás!
Univerzitní sportovní odpoledne | 16. 4. 2019
Nabídka v zimním semestru 2019/2020
Pedagogické dny 2019 - Slavnostní večer PdF
08.02.2019

Ubytovací stipendia

Upozornění: Studentům, kteří neměli 17. 1. 2019 vyplněné ve STAG číslo účtu, nebylo ubytovací stipendium vyplaceno. Tito studenti budou osloveni a na základě jejich žádosti (obsahující zdůvodnění neuvedení čísla účtu) bude dán příkaz k výplatě příslušné částky na pokladně UHK.


O ubytovací stipendium se nežádá, žádosti byly automaticky vygenerované všem studentům, kteří splňují podmínky pro přiznání stipendia podle Stipendijního řádu UHK. Za období 1. 9. - 31. 12. 2018 bude stipendium vyplaceno v lednu 2019, za období 1. 1. - 30. 6. 2019 v červenci 2019.

Stipendia jsou vyplácena převodem na účet studenta. Žádáme všechny studenty, kteří mají na ubytovací stipendium nárok, aby provedli kontrolu čísla účtu a případně tento údaj do STAG doplnili. Číslo účtu se zadává v sekci Úprava osobních údajů studenta, karta Bankovní účet.


Seznam obcí vyloučených z nároku na ubytovací stipendium obsahuje Stipendijní řád UHK v příloze č. 1.

V případě, že se domníváte, že máte na ubytovací stipendium nárok podle čl. 8 Stipendijního řádu UHK a žádost nebyla vygenerovaná automaticky, zašlete e-mail s reklamací na martina.kucerova@uhk.cz.

  • Více z Oznámení
  • Naposledy upraveno: Kučerová Martina, 8.2.2019 13:8