12.01.2018

Registrace na rozvrhové akce (tvorba rozvrhu) - LS 2017/2018

Registrace na rozvrhové akce (tvorba rozvrhu) na letní semestr akademického roku 2017/2018 budou probíhat v těchto termínech:

 • 5. 2. - 11. 2. 2018: Povinná registrace zapsaných předmětů na rozvrhové akce pro LS

  Tato etapa je povinná pro všechny studenty prezenční i kombinované formy, kteří mají z 1. etapy zapsané předměty a chtějí v letním semestru akademického roku 2017/2018 studovat.
  Pro registraci zapsaných předmětů bude zavedena časová segmentace přístupu studentů do STAG. Kritériem segmentace bude součet kreditů získaných od počátku studia. První tři dny bude postupně otevírán přístup od studií s nejvyšším součtem po studia s nejnižším součtem kreditů, dále pak již bude registrace plně otevřena.
  Student bude o svém přístupu informován prostřednictvím STAG.
 • 15. 2. - 18. 2. 2018: Registrace na volné kapacity v LS

  Tato etapa je studentům obou forem studia doporučená.

Předměty, u kterých student neprovede registraci na rozvrhovou aktivitu, budou po ukončení registrací studentům z indexu odstraněny. Předměty, které si student zapsal v 1. etapě a splnil v srpnovém termínu zkouškového období, se neregistrují. U předmětů, kteří mají v zimním semestru prerekvizitu a student ji dosud nesplnil, je ponecháno na volbě studenta, zda si zaregistruje navazující předmět do rozvrhu. Pokud k registraci nedojde, bude odstraněn, pokud si student předmět zaregistruje, bude počítán zápis tohoto předmětu i v případě, že nebude dodatečně prerekvizita splněna.

Upozorňujeme studenty, že je nutné registrovat na rozvrhové aktivity i předměty, které jsou v seznamu „Předměty / akce narozvrhované, ale bez uvedeného času nebo místnosti a nenarozvrhované předměty“. V případě, že nebudou tyto předměty zvoleny, budou z indexu odstraněny.

 • Více z Oznámení
 • Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 12.1.2018 10:31