Co Vás zajímá?
Elektronický průvodce prváka po UHK ke stažení
Postav se na Star(t) - 24. 9. 2018
Socialia 2018 „Ohrožení jedince v současné společnosti“
Delegace Vlády ČR a Královehradeckého kraje na PdF
Pedagogické dny 2018 - přednáška Manfreda Spitzera
Pedagogické dny 2018 - Slavnostní večer PdF
Spojte se s námi!

Oznámení30. 5. 2018

Zápisy do ak. roku 2018/2019

Bylo zveřejněno Rozhodnutí děkana 17/2018 - Zápisy do akademického roku 2018/2019.

Důležité termíny:

4. 6. – 17. 6. 2018 - Zápis předmětů

Tato etapa je povinná pro všechny studenty prezenční i kombinované formy. Studenti si v této etapě zapisují všechny předměty, které chtějí v akademickém roce 2018/2019 studovat.

31. 8. – 8. 9. 2018 - Úprava a kontrola zapsaných předmětů

Tato etapa je studentům obou forem studia doporučená.

17. 9. – 23. 9. 2018 - Povinná registrace zapsaných předmětů na rozvrhové aktivity pro ZS

Tato etapa je povinná pro všechny studenty prezenční i kombinované formy, kteří mají z 1. etapy zapsané předměty a chtějí v akademickém roce 2018/2019 studovat.

27. 9. – 30. 9. 2018 - Registrace na volné kapacity v ZS

Tato etapa je studentům obou forem studia doporučená.

4. 6. - 31. 8. 2018 - Zápisy studentů do vyšších ročníků ve STAG

Tato etapa je povinná pro všechny studenty, kteří chtějí v akademickém roce 2018/2019 studovat.

Funkci naleznete v Průběhu studia pod odkazem Kontrola studijních výsledků a registrace do akad. roku 2018/2019.

Po kliknutí na odkaz proběhnou kontroly Vašeho studia a objeví se buď upozornění na nesplnění podruhé zapsaných předmětů,

nedostatek kreditů apod.,

nebo se objeví informace, že všechny kontroly jsou v pořádku
.

Kliknutím na Provést zápis do akademického roku 2018/2019 provedete zápis do dalšího akademického roku
.

Formuláře:


22. 11. 2016

Organizace státních závěrečných zkoušek

Na státní závěrečné zkoušky se studenti hlásí ve STAG. Veškeré potřebné informace jsou zveřejněny na www stránkách v části Státní závěrečné zkoušky a kvalifikační práce.

Katedry jsou povinné vypsat na státní zkoušky v součtu termínů květen/červen + srpen dostatečný počet míst pro všechny studenty, kteří mají v daném akademickém roce končit své studium (uzavírat index). Katedry nemají povinnost v srpnu vypisovat další termíny státních zkoušek v případě naplnění kapacity termínů již vypsaných.


10. 10. 2016

Parkoviště u hlavní budovy UHK

Upozornění pro studenty, kteří využívají parkoviště u hlavní budovy UHK na Hradecké ulici:
V prostoru parkoviště UHK vzrůstá počet dopravních přestupků. Přátelsky všechny řidiče, kteří parkoviště využívají, informujeme, že v případě prohřešku a přestupku zde zasáhne i Městská policie. Účelem není šikanování studentů, ale zjednání nápravy. Věnujte prosím pozornost umístěným dopravním značkám (např. zákaz vjezdu mimo zaměstnanců UHK, vyhrazeno pro rezidenty, žlutá čára apod.).
Děkujeme za pochopení.