Co Vás zajímá?
Letní škola češtiny
Hledáme posily
Elektronický průvodce prváka po UHK ke stažení
Postav se na Star(t) - 24. 9. 2018
Socialia 2018 „Ohrožení jedince v současné společnosti“
Spojte se s námi!

Oznámení16. 9. 2018

Registrace na rozvrhové akce (tvorba rozvrhu) - ZS 2018/2019

Registrace na rozvrhové akce (tvorba rozvrhu) na zimní semestr akademického roku 2018/2019 budou probíhat v těchto termínech:

 • 17. 9. - 23. 9. 2018: Povinná registrace zapsaných předmětů na rozvrhové akce pro ZS

  Tato etapa je povinná pro všechny studenty prezenční i kombinované formy, kteří mají z 1. etapy zapsané předměty a chtějí v zimním semestru akademického roku 2018/2019 studovat.
  Pro registraci zapsaných předmětů bude zavedena časová segmentace přístupu studentů do STAG. Kritériem segmentace bude součet kreditů získaných od počátku studia. První tři dny bude postupně otevírán přístup od studií s nejvyšším součtem po studia s nejnižším součtem kreditů, dále pak již bude registrace plně otevřena.
  Student bude o svém přístupu informován prostřednictvím STAG.
 • 27. 9. - 30. 9. 2018: Registrace na volné kapacity v ZS

  Tato etapa je studentům obou forem studia doporučená.
  Volné registrace jsou přístupné pro studenty prezenční i kombinované formy studia.
  Ve volných registracích jsou nabízeny jen předměty oborů prezenční formy studia, které jsou narozvrhovány, mají volnou kapacitu a předměty kombinované formy studia, které katedry uvolnily. Předměty bez rozvrhových akcí, obsazené předměty a předměty, které katedry vyloučily z volných registrací, se nenabízejí.
  Volné registrace začínají 27. září 2018 v 9:00 hod. a končí 30. září 2018 ve 24:00 hod.
  Ve STAG se volné registrace provádějí v grafickém předzápise.
  Upozorňujeme, že předměty, které si student přidá v rámci registrací na volné kapacity, není možné ze zapsaných předmětů odstranit (je povoleno pouze přidávání předmětů do indexu).

Upozorňujeme studenty, že je nutné registrovat na rozvrhové aktivity i předměty, které jsou v seznamu „Předměty / akce narozvrhované, ale bez uvedeného času nebo místnosti a nenarozvrhované předměty“.

Předměty, u kterých student neprovede registraci na rozvrhovou aktivitu, budou studentovi označeny jako neabsolvované a vyučující k nim nebudou moci zanést hodnocení. Studentovi bude zapsání takovéhoto neabsolvovaného předmětu započítáno jako první, resp. druhé zapsání předmětu ve smyslu SZŘ.


5. 9. 2018

Zápisy studentů do vyšších ročníků na studijním oddělení

Informace se týká pouze těch studentů, kteří neprovedli (v souladu s Rozhodnutím děkana č. 17/2018) elektronický zápis do akademického roku 2018/2019, tj.:

 • studentů, kteří splnili podmínky pro postup, ale neprovedli elektronický zápis ve STAG,
 • studentů, kteří žádali o mimořádný postup do AR 2018/2019 (nemohli provést zápis pro nesplnění podmínek) a jejich žádost byla vyřízena kladně,
 • studentů, kteří narazili na nesrovnalosti při kontrole studijních výsledků a řeší je (reklamační lístky …).

Tito studenti se dostaví v období od 24. 9. do 28. 9. 2018 v úředních hodinách na Studijní oddělení s podepsaným Zápisovým listem A za ak. rok 2017/2018. U zápisu studenti svým podpisem potvrdí, že se seznámili s informacemi o zpracování osobních údajů, pravidly BOZP a PO.


30. 5. 2018

Zápisy do ak. roku 2018/2019

Bylo zveřejněno Rozhodnutí děkana 17/2018 - Zápisy do akademického roku 2018/2019.

Důležité termíny:

4. 6. – 17. 6. 2018 - Zápis předmětů

Tato etapa je povinná pro všechny studenty prezenční i kombinované formy. Studenti si v této etapě zapisují všechny předměty, které chtějí v akademickém roce 2018/2019 studovat.

31. 8. – 8. 9. 2018 - Úprava a kontrola zapsaných předmětů

Tato etapa je studentům obou forem studia doporučená.

17. 9. – 23. 9. 2018 - Povinná registrace zapsaných předmětů na rozvrhové aktivity pro ZS

Tato etapa je povinná pro všechny studenty prezenční i kombinované formy, kteří mají z 1. etapy zapsané předměty a chtějí v akademickém roce 2018/2019 studovat.

27. 9. – 30. 9. 2018 - Registrace na volné kapacity v ZS

Tato etapa je studentům obou forem studia doporučená.

4. 6. - 31. 8. 2018 - Zápisy studentů do vyšších ročníků ve STAG

Tato etapa je povinná pro všechny studenty, kteří chtějí v akademickém roce 2018/2019 studovat.

Funkci naleznete v Průběhu studia pod odkazem Kontrola studijních výsledků a registrace do akad. roku 2018/2019.

Po kliknutí na odkaz proběhnou kontroly Vašeho studia a objeví se buď upozornění na nesplnění podruhé zapsaných předmětů,

nedostatek kreditů apod.,

nebo se objeví informace, že všechny kontroly jsou v pořádku
.

Kliknutím na Provést zápis do akademického roku 2018/2019 provedete zápis do dalšího akademického roku
.

Formuláře:


22. 11. 2016

Organizace státních závěrečných zkoušek

Na státní závěrečné zkoušky se studenti hlásí ve STAG. Veškeré potřebné informace jsou zveřejněny na www stránkách v části Státní závěrečné zkoušky a kvalifikační práce.

Katedry jsou povinné vypsat na státní zkoušky v součtu termínů květen/červen + srpen dostatečný počet míst pro všechny studenty, kteří mají v daném akademickém roce končit své studium (uzavírat index). Katedry nemají povinnost v srpnu vypisovat další termíny státních zkoušek v případě naplnění kapacity termínů již vypsaných.


10. 10. 2016

Parkoviště u hlavní budovy UHK

Upozornění pro studenty, kteří využívají parkoviště u hlavní budovy UHK na Hradecké ulici:
V prostoru parkoviště UHK vzrůstá počet dopravních přestupků. Přátelsky všechny řidiče, kteří parkoviště využívají, informujeme, že v případě prohřešku a přestupku zde zasáhne i Městská policie. Účelem není šikanování studentů, ale zjednání nápravy. Věnujte prosím pozornost umístěným dopravním značkám (např. zákaz vjezdu mimo zaměstnanců UHK, vyhrazeno pro rezidenty, žlutá čára apod.).
Děkujeme za pochopení.