Oznámení12. 10. 2017

Sociální stipendia

Žádosti o sociální stipendia se podávají do 15. listopadu 2017 (na období do prosince 2017).

Žádost o sociální stipendium není k dispozici ve STAGu. Student si vyplní formulář žádosti a spolu s potvrzením "Sdělení pro účely přiznání stipendia" donese na studijní oddělení paní Valáškové.

Potvrzení "Sdělení pro účely přiznání stipendia" si musí student vyžádat (odbor státní sociální podpory ho nerozesílá automaticky). Na tomto sdělení musí být uvedeno, že žadatel má v období od října 2017 do prosince 2017 nárok na dávku státní sociální podpory přídavek na dítě a příjem za 3. čtvrtletí roku 2017, rozhodný pro přiznání dávky, nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.

Pro výplatu stipendia musí mít student ve STAGu vyplněné číslo účtu (v části Moje studium – Moje údaje).


10. 10. 2017

Ubytovací stipendia

Žádosti o ubytovací stipendia se podávají od 16. října do 15. listopadu 2017.

Žádost o ubytovací stipendium naleznete ve STAGu:

  • záložka: Moje studium
  • levé menu: Moje údaje
  • sekce: Stipendia studenta

Pokud nemáte vyplněné číslo účtu, nemůžete si žádost o stipendium podat. Číslo účtu se zadává:

  • sekce: Úprava osobních údajů studenta
  • karta: Bankovní účet

Pro podání žádosti klikněte na tlačítko Podat žádost, ve vyskakovacím okně potvrďte prohlášení o splnění podmínek pro přiznání stipendia.

Seznam obcí vyloučených z nároku na ubytovací stipendium obsahuje Stipendijní řád UHK v příloze č. 1.


22. 11. 2016

Organizace státních závěrečných zkoušek

Na státní závěrečné zkoušky se studenti hlásí ve STAG. Veškeré potřebné informace jsou zveřejněny na www stránkách v části Státní závěrečné zkoušky a kvalifikační práce.

Katedry jsou povinné vypsat na státní zkoušky v součtu termínů květen/červen + srpen dostatečný počet míst pro všechny studenty, kteří mají v daném akademickém roce končit své studium (uzavírat index). Katedry nemají povinnost v srpnu vypisovat další termíny státních zkoušek v případě naplnění kapacity termínů již vypsaných.


10. 10. 2016

Parkoviště u hlavní budovy UHK

Upozornění pro studenty, kteří využívají parkoviště u hlavní budovy UHK na Hradecké ulici:
V prostoru parkoviště UHK vzrůstá počet dopravních přestupků. Přátelsky všechny řidiče, kteří parkoviště využívají, informujeme, že v případě prohřešku a přestupku zde zasáhne i Městská policie. Účelem není šikanování studentů, ale zjednání nápravy. Věnujte prosím pozornost umístěným dopravním značkám (např. zákaz vjezdu mimo zaměstnanců UHK, vyhrazeno pro rezidenty, žlutá čára apod.).
Děkujeme za pochopení.