Co Vás zajímá?
Postav se na Star(t) - 24. 9. 2018
Socialia 2018 „Ohrožení jedince v současné společnosti“
Delegace Vlády ČR a Královehradeckého kraje na PdF
Pedagogické dny 2018 - přednáška Manfreda Spitzera
Pedagogické dny 2018 - Slavnostní večer PdF
Spojte se s námi!

Oznámení27. 6. 2018

Oznámení o konání státní doktorské zkoušky

Ve středu 27. června 2018 se na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové uskuteční státní doktorská zkouška Mgr. Kateřiny Andršové, studentky doktorského studijního oboru Hudební teorie a pedagogika.

Zkušební komise

 • předsedkyně: prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc.
 • členové:
  • prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc.
  • prof. PhDr. Marek Franěk, CSc., Ph.D.
  • prof. PhDr. Alena Burešová, CSc.
  • prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.
  • doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D.
  • doc. Mgr. Michal Chrobák

Další účastníci jednání (školitelé, oponenti, hosté)

 • prof. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
 • doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, Ph.D.
 • dr hab. prof. AJD Robert Gawroński
 • dr hab. prof. UMCS Tomasz Jasiński

Státní doktorská zkouška se uskuteční dne 27. června 2016 v 10:45 hod. v budově F PdF UHK, Velké náměstí 22, Hradec Králové.

Doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D.
děkan Pedagogické fakulty UHK


21. 6. 2018

Provoz studijního oddělení během prázdnin

Upozorňujeme studenty i návštěvníky, že se mění úřední hodiny studijního oddělení v období od 2. 7. 2018 do 17. 8. 2018 následovně:

2. 7. - 4. 7. 2018 - úřední hodiny jsou zrušeny
9. 7. - 20. 7. 2018 - úřední hodiny jsou každý den od 8:00 do 13:00 hodin
23. 7. - 27. 7. 2018 - úřední hodiny jsou zrušeny
30. 7. 2018 - úřední hodiny jsou od 8:00 do 13:00 hodin
31. 7. - 10. 8. 2018 - úřední hodiny jsou zrušeny
13. 8. - 17. 8. 2017 - úřední hodiny jsou každý den od 8:00 do 13:00 hodin


18. 6. 2018

Dodatečný zápis předmětů

Na základě žádostí a dotazů bylo rozhodnuto o možnosti požádat o zápis předmětů, které chcete v akademickém roce 2018/2019 studovat. Žádosti zasílejte do 24. června 2018 včetně (výhradně ze školního e-mailu) na adresu vlastislav.kucera@uhk.cz.

Žádat můžete o libovolný počet předmětů. Připomínáme, že je nutné si zapsat nejen předměty, které jsou doporučené na ak. rok 2018/2019, ale i předměty, které jste v akademickém roce 2017/2018 nesplnili a chcete je plnit v dalším roce.

Není možné žádat o zápis předmětů v těchto případech:

 • předmět má naplněnou kapacitu, o navýšení kapacity rozhoduje garantující katedra; případě, že Vám do konce týdne katedra vyhoví a rozhodne o navýšení kapacity (katedra musí do e-mailu zaslaného na výše uvedenou adresu uvést, že navýšení je určeno pro Vás),
 • předmět se v akademickém roce 2018/2019 nevyučuje,
 • předmět máte zapsaný podruhé v akademickém roce 2017/2018.


30. 5. 2018

Zápisy do ak. roku 2018/2019

Bylo zveřejněno Rozhodnutí děkana 17/2018 - Zápisy do akademického roku 2018/2019.

Důležité termíny:

4. 6. – 17. 6. 2018 - Zápis předmětů

Tato etapa je povinná pro všechny studenty prezenční i kombinované formy. Studenti si v této etapě zapisují všechny předměty, které chtějí v akademickém roce 2018/2019 studovat.

31. 8. – 8. 9. 2018 - Úprava a kontrola zapsaných předmětů

Tato etapa je studentům obou forem studia doporučená.

17. 9. – 23. 9. 2018 - Povinná registrace zapsaných předmětů na rozvrhové aktivity pro ZS

Tato etapa je povinná pro všechny studenty prezenční i kombinované formy, kteří mají z 1. etapy zapsané předměty a chtějí v akademickém roce 2018/2019 studovat.

27. 9. – 30. 9. 2018 - Registrace na volné kapacity v ZS

Tato etapa je studentům obou forem studia doporučená.

4. 6. - 31. 8. 2018 - Zápisy studentů do vyšších ročníků ve STAG

Tato etapa je povinná pro všechny studenty, kteří chtějí v akademickém roce 2018/2019 studovat.

Funkci naleznete v Průběhu studia pod odkazem Kontrola studijních výsledků a registrace do akad. roku 2018/2019.

Po kliknutí na odkaz proběhnou kontroly Vašeho studia a objeví se buď upozornění na nesplnění podruhé zapsaných předmětů,

nedostatek kreditů apod.,

nebo se objeví informace, že všechny kontroly jsou v pořádku
.

Kliknutím na Provést zápis do akademického roku 2018/2019 provedete zápis do dalšího akademického roku
.

Formuláře:


22. 11. 2016

Organizace státních závěrečných zkoušek

Na státní závěrečné zkoušky se studenti hlásí ve STAG. Veškeré potřebné informace jsou zveřejněny na www stránkách v části Státní závěrečné zkoušky a kvalifikační práce.

Katedry jsou povinné vypsat na státní zkoušky v součtu termínů květen/červen + srpen dostatečný počet míst pro všechny studenty, kteří mají v daném akademickém roce končit své studium (uzavírat index). Katedry nemají povinnost v srpnu vypisovat další termíny státních zkoušek v případě naplnění kapacity termínů již vypsaných.


10. 10. 2016

Parkoviště u hlavní budovy UHK

Upozornění pro studenty, kteří využívají parkoviště u hlavní budovy UHK na Hradecké ulici:
V prostoru parkoviště UHK vzrůstá počet dopravních přestupků. Přátelsky všechny řidiče, kteří parkoviště využívají, informujeme, že v případě prohřešku a přestupku zde zasáhne i Městská policie. Účelem není šikanování studentů, ale zjednání nápravy. Věnujte prosím pozornost umístěným dopravním značkám (např. zákaz vjezdu mimo zaměstnanců UHK, vyhrazeno pro rezidenty, žlutá čára apod.).
Děkujeme za pochopení.