Závěrečné zkoušky

Komise na státní závěrečné zkoušky probíhající v ak. roce 2017/2018

Pracoviště Pedagogické fakulty UHK

 • Hudební katedra
 • Katedra anglického jazyka a literatury
 • Katedra českého jazyka a literatury
 • Katedra francouzského jazyka a literatury
 • Katedra kulturních a náboženských studií
 • Katedra německého jazyka a literatury
 • Katedra pedagogiky a psychologie
 • Katedra ruského jazyka a literatury
 • Katedra sociální patologie a sociologie
 • Katedra sociální pedagogiky
 • Katedra speciální pedagogiky a logopedie
 • Katedra technických předmětů
 • Katedra tělesné výchovy a sportu
 • Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby
 • Ústav primární a preprimární edukace

Pracoviště Filozofické fakulty UHK

 • Historický ústav
 • Katedra filozofie a společenských věd

Pracoviště Přírodovědecké fakulty UHK

 • Katedra biologie
 • Katedra fyziky
 • Katedra chemie
 • Katedra kybernetiky
 • Katedra matematiky

Naposledy upraveno: Kučerová Martina, 6.9.2017 11:44