Nulté ročníky

​Nultý ročník

Jedná se o dvousemestrální kurzy celoživotního vzdělávání (účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle zákona o VŠ). V rámci kurzů, které budou probíhat systémem kombinované formy výuky (16 setkání za akademický rok), budou zájemci primárně připravováni pro budoucí studium zvolených oborů.

Nabídka kurzů na akademický rok 2018/2019 bude zveřejněna na jaře 2018.

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 23.11.2017 14:14