Co Vás zajímá?
Letní škola češtiny
Hledáme posily
Elektronický průvodce prváka po UHK ke stažení
Postav se na Star(t) - 24. 9. 2018
Socialia 2018 „Ohrožení jedince v současné společnosti“
Spojte se s námi!

Nulté ročníky

​Nultý ročník

Jedná se o dvousemestrální kurzy celoživotního vzdělávání (účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle zákona o VŠ). V rámci kurzů, které budou probíhat systémem kombinované formy výuky (16 setkání za akademický rok), budou zájemci primárně připravováni pro budoucí studium zvolených oborů.

Kurzy nabízené pro akademický rok 2018/2019

Obecné informace

Termín pro podání přihlášek je stanoven do 31. 8. 2018.

Přihlášky se podávají elektronickou formou.

Opis elektronické přihlášky spolu s dokladem o platbě není nutné zasílat, přihláška bude akceptována po uhrazení platby s příslušným variabilním symbolem. O zpracování přihlášky budete informováni.

Poplatek za přihlášku je v kterékoliv části přijímacího řízení nevratný. Poplatek za přihlášku se vrací pouze v případě, že kurz nebude otevřen z důvodu malého počtu uchazečů.

Platba

Poplatek činí 500,- Kč za každou podanou přihlášku.

číslo účtu: 4341822/0800
variabilní symbol: číslo elektronické přihlášky

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 7.6.2018 9:49