čtvrtek 30. 3. 2017

Hudební katedra

Fenomén zvonohra

 • typ akce: přednáška u příležitosti stavby nové zvonohry v Hradci Králové
 • garant: doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D.
 • přednášející: Mgr. Radek Rejšek (carillonér pražské Lorety)
 • místnost a čas konání: F2, 9:00 - 10:00 hod.

Výraz - nedílná součást pěveckého výkonu

 • typ akce: workshop
 • garant: Mgr. et MgA. Markéta Štefaniková
 • místnost a čas konání: F2, 10:00 - 12:00 hod.
 • pozn.: Možnost aktivní i pasivní účasti. Zájemci o aktivní účast se přihlásí do 10. 3. 2017 elektronicky na adrese ludmila.malirova@uhk.cz (v přihlášce uvedou chystaný repertoár na workshop) a doručí noty pro korepetitora elektronicky nebo poštou (Hudební katedra PdF UHK, Velké nám. 32, 500 03 Hradec Králové). K cizojazyčnému repertoáru musí být na workshopu k dispozici doslovný překlad textu.

Práce s notačním programem Capella

 • typ akce: workshop
 • garant: Mgr. Jiří Skopal, Ph.D.
 • místnost a čas konání: F1, 10:00 - 11:30 hod.
 • Z důvodu omezené kapacity učebny je nutné účast na tomto workshopu předem nahlásit u referentky katedry (tel. 495 063 115 nebo e-mail: ludmila.malirova@uhk.cz).

Katedra francouzského jazyka a literatury

Mezinárodní konference o literatuře pro děti a mládež ve spolupráci s Université de Lille

 • typ akce: konference
 • garanti: PhDr. Květuše Kunešová, Ph.D., PhDr. Miloslava Dvořáková, Ph.D.
 • místnosti a čas konání: A10, 9:00 - 18:00 hod.

"Dansons le français"

 • typ akce: pohybová dílna ve francouzštině pro studenty a učitele FJ spojená s besedou s tanečníkem F. Golfierem
 • garant: Mgr. Anna Třesohlavá
 • místnosti a čas konání: T1, 10:00–12:00 hod. a 13:00–15:30 hod. (2 workshopy)
 • pozn.: Vzhledem k omezenému počtu míst nutno přihlásit se předem na anna.tresohlava@uhk.cz. V případě naplnění obou termínů je možno vypsat další termín na páteční dopoledne.

Katedra matematiky PřF UHK

Abåku. Hra zvyšující závislost a lásku k matematice

 • typ akce: seminář, představí Abåku, početní hru připomínající známé Scrabble, pomocí níž lze důkladně a zábavně rozvíjet aritmetické dovednosti
 • garant: Mgr. Lukáš Vízek
 • přednášející: Mgr. Alena Vávrová, ZŠ Karla Čapka v Praze – Vršovicích, autorka základní metodiky hry a pedagogickou expertkou na objevování světa matematiky prostřednictvím deskových her
 • čas konání: S6, 16:00 - 17:30 hod.

Katedra německého jazyka a literatury

Exkurze do Chlumce nad Cidlinou a Mžan

 • typ akce: exkurze
 • garant: doc. PhDr. Jana Ondráková, PhD.
 • přednášející: PhDr. Jiří Sirůček, Dipl. Über. Jana Stöckeler, doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D.
 • čas konání: 8:30 - 16:00 hod., sraz v 8:20 - parkoviště budovy A

Katedra pedagogiky a psychologie

Výzkumné otázky v etnografickém výzkumu

 • typ akce: přednáška, o vytváření výzkumných otázek, jejichž smyslem je pochopení významu, a o vlivu osobnosti badatele
 • garant: Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
 • místnost a čas konání: A27, 9:00 - 10:30 hod.

Katedra ruského jazyka a literatury

Ars poetica - Puškinův památník

 • typ akce: regionální recitační soutěž v RJ pro ZŠ a SŠ
 • garant: Mgr. Jana Kostincová, Ph.D.
 • místnost a čas konání: A1, SM2, 9:00 - 15:00 hod.

Katedra sociální patologie a sociologie

Učíme se pohádkou s Májou a Vilíkem

 • typ akce: projekt studentů třetího ročníku oboru Sociální patologie a prevence, který formou živého divadelního pohádkového představení nabídne preventivní program zaměřující se na děti předškolního a raného školního věku, převážně na věkovou skupinu od pěti do osmi let
 • garant: PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
 • místnost a čas konání: Atrium OSV, 9:00 - 11:00 hod.

Studentská socialia

 • typ akce: tradiční konference a soutěž studentských odborných prací z oblasti sociální patologie a prevence
 • garant: PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
 • místnost a čas konání: A6, 12:30 - 17:00 hod.

Katedra výtvarné výchovy a textilní tvorby

Obrazy proměn/proměny obrazů

 • typ akce: komentovaná prohlídka s interaktivními zastaveními stálou expozicí Galerie moderního umění v Hradci Králové
 • garant: Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D.
 • místnost a čas konání: Galerie moderního umění v Hradci Králové, 9:00 - 10:30 hod.

Norské tradiční tkaní

 • typ akce: workshop
 • garant: doc. M. A. Mgr. Mária Fulková
 • přednášející: Eli Wendelbo ass. prof., University of SouthEast Norway
 • místnost a čas konání: P9, 9:00 - 13:00 hod.
 • pozn.: Omezený počet míst, nahlaste se do 19. 3. 2017 na maria.fulkova@uhk.cz.

Workshop plstění

 • typ akce: workshop
 • garant: Mgr. art. Mária Hromadová, ArtD.
 • místnost a čas konání: P1, 11:00 - 12:30 hod.
 • Omezený počet míst, nahlaste se do 19. 3. 2017 na maria.hromadova@uhk.cz.

Výstava studentů Katedry výtvarné výchovy a textilní tvorby

 • typ akce: výstava
 • místnost a čas konání: Galerie T, budova A

Ústav primární a preprimární edukace

Vyhlášení výsledků výtvarné přehlídky dětí z MŠ

 • typ akce: výstava
 • garant: PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D.
 • místnost a čas konání: Aula, 14:00 - 18:00 hod.

Přehlídka výtvarných prací dětí MŠ

 • typ akce: výstava
 • místnost a čas konání: Budova A

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 24.3.2017 10:49