Úterý 28. 3. 2017

Děkanát PdF

Diskuzní fórum ředitelů fakultních škol, fakultních učitelů, didaktiků a studentů UHK

MŠ, ZŠ1

 • typ akce: kulatý stůl
 • garant: doc. Mgr. art. Zuzana Hromadová
 • přednášející: Mgr. Iva Košek Bartošová, Ph.D.
 • místnost a čas konání: A16, 16:00 - 17:00 hod.

ZŠ2 a SŠ

 • typ akce: kulatý stůl
 • garant: doc. Mgr. art. Zuzana Hromadová
 • přednášející: PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
 • místnost a čas konání: A16, 16:00 - 17:00 hod.

MŠ, ZŠ1, ZŠ2 a SŠ

 • typ akce: pokračování diskuzního fóra a vystoupení studentů Hudební katedry pod vedením PhDr. Heleny Karnetové, vernisáž výstavy studentů KVKTT
 • garant: doc. Mgr. art. Zuzana Hromadová
 • přednášející: doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D.
 • místnost a čas konání: budova A, 17:00 hod.
 • Svou účast potvrďte do 15. 3. 2017 doc. Hromadové na: zuzana.hromadova@uhk.cz.

Historický ústav FF UHK

TGM - Václav Havel

 • typ akce: workshop pro SŠ
 • garant: Mgr. Irena Kapustová
 • místnost a čas konání: SM1, SM2, 9:00 - 14:00 hod.

Hudební katedra

Význam jemné a hrubé motoriky v hudebním vývoji dětí

 • typ akce: přednáška
 • garant: prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc.
 • místnost a čas konání: F3, 8:30 - 10:00 hod.

Lidské tělo v pohybu s hudbou

 • typ akce: workshop
 • garant: prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc.
 • místnost a čas konání: F3, 10:15 - 11:45 hod.

Muzyka polskiego renesansu. Złoty wiek rozwoju kultury polskiej

 • typ akce: přednáška
 • garant: doc. Mgr. Michal Chrobák
 • přednášející: Dr. M. Popowska, Akademia Jana Długosza w Częstochowie
 • místnost a čas konání: F1, 13:00 - 15:00 hod.

Katedra anglického jazyka a literatury

Hradec Králové Anglophone Conference

 • typ akce: konference
 • garant: Mgr. Michal Pištora
 • místnosti a čas konání: A23, A24, A25, 10:00 - 19:00 hod.

Katedra českého jazyka a literatury

Čtení je bezva!

 • typ akce: workshop ve spolupráci se ZŠ Josefov
 • garant: Mgr. Petra Bubeníčková, Ph.D.
 • místnosti a čas konání: A14, A17, 9:00 - 12:00 hod.

Katedra filozofie a společenských věd FF UHK

Občanka nás baví

 • typ akce: workshop
 • garant: Mgr. Hana Šebestová
 • místnost a čas konání: A10, 9:00 - 11:00 hod.
 • anotace: Studenti oboru učitelství pro 2. stupeň ZŠ - občanská nauka zvou žáky základních škol i učitele Výchovy k občanství na workshop. Z konstruktivistického pojetí vyučování vyplývají důsledky pro postavení a roli učitele i žáků ve výuce. Učitel se stává režisérem, garantem metody. Žáci jsou aktivní.

Katedra francouzského jazyka a literatury

Setkání s absolventy učitelství FJ

 • typ akce: neformální setkání, výměna zkušeností z praxe
 • garant: Mgr. Michaela Mádlová
 • místnosti a čas konání: E1, 17:00 - 20:00 hod.

Katedra kulturních a náboženských studí

Za hranice kultur

 • typ akce: konference/panelová diskuze
 • garant: Mgr. Petr Macek
 • místnost a čas konání: A6, 14:00 - 18:00 hod.

Katedra německého jazyka a literatury

Klasik neklasicky – Goethe v hudbě

 • typ akce: přednáška
 • garant: PhDr. Jiří Sirůček, Ph.D.
 • přednášející: PhDr. Jiří Sirůček, Ph.D., Bc. Barbora Šedivá
 • místnost a čas konání: A1, 8:15 - 9:00 hod.

Berlin im Ohr

 • typ akce: seminář
 • garant: Dipl. Übers. Jana Stöckeler
 • místnost a čas konání: A1, 9:05 - 9:50 hod.

Mluví hudba anglicky, německy nebo rusky? Teoretická východiska pro využití hudby ve výuce cizích jazyků

 • typ akce: přednáška
 • garant: PhDr. Petra Besedová, Ph.D.
 • místnost a čas konání: A1, 10:00 - 10:45 hod.

Zpívejme a hrajme si. Praktický workshop na využití hudby ve výuce cizích jazyků

 • typ akce: workshop
 • garanti: PhDr. Petra Besedová, Ph.D., doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D.
 • přednášející: PhDr. Petra Besedová, Ph.D., Kristýna Štočková, Aneta Šeslerová, doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D.
 • místnost a čas konání: A1, 10:45 - 12:00 hod.

Tschechische Spuren in Herrnhut

 • typ akce: přednáška
 • garant: doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D.
 • přednášející: Mgr. Et Mgr. Vladimír Heuler a jeho žáci
 • místnost a čas konání: A1, 13:10 - 13:30 hod.

Sekce zahraničních hostů

Sprachbewusstheit und ihre Betrachtung von Jugendlichen, die Deutsch als Tertiärsprache in der Slowakei lernen

 • typ akce: přednáška
 • garant: doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D.
 • přednášející: Mgr. Jana Juhasová, Ph. D., Katolícka univerzita Ružomberok, Slovensko
 • místnost a čas konání: A1, 13:35 - 14:35 hod.

Learning/Teaching Methods for non-alpabetic language Japanese

 • typ akce: přednáška (německy)
 • garant: doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D.
 • přednášející: Dr. Setzko Risch, Katholische Universität Eichstätt, Německo
 • místnost a čas konání: A1, 114:40 - 15:40 hod.

Velikáni německého hudebního nebe

 • typ akce: koncert studentů a absolventů PdF UHK, žáků ZUŠ Habrmanova Hradec Králové
 • garant: PhDr. Petra Besedová, Ph.D.
 • přednášející: Mgr. et Mgr. Vladimír Heuler, Aneta Šeslerová (zpěv), Katka Besedová, Barbora Besedová, Natálie Štorková
 • místnost a čas konání: A1, 15:45 - 17:00 hod.

Katedra pedagogiky a psychologie

Studenti etické výchovy v akci

 • typ akce: ukázka práce učitele etické výchovy se skupinou žáků SŠ
 • garanti: PhDr. Eva Švarcová, Ph.D., Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
 • místnosti a čas konání: A26, A28 10:00 - 12:00 hod.

Jak vychovávat žáky k dobru?

 • typ akce: přednáška
 • garant: doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
 • místnosti a čas konání: A20, 10:00 - 11:30 hod.

„DVA“ - na lásku, na život, na boj i odpočinek, dva…

 • typ akce: kontroverzní aplikační téma výchova k sexuálnímu zdraví a rodinnému životu
 • garanti: PhDr. Eva Švarcová, Ph.D., doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
 • přednášející: Ing. Jitka Macháčková
 • místnosti a čas konání: A28, 14:00 - 16:00 hod.

Katedra ruského jazyka a literatury

Студенческийй театр. Шаг за шагом. Divadlo ve škole - od výběru textu až po inscenaci.

 • typ akce: metodický workshop pro učitele RJ
 • garant: doc. Galina Kosych, CSc.
 • místnost a čas konání: A16, 10:00 - 12:00 hod.

Katedra sociální patologie a sociologie

Keep calm and stay positive

 • typ akce: projekt pracovníků katedry, kteří seznámí návštěvníky s problematikou stresu, s jeho příčinami a důsledky, a nabídnou mnoho zajímavých a užitečných informací o psychohygieně, psychoterapii nebo také o józe, meditaci či masážích
 • garanti: PhDr. Václav Bělík, Ph.D., PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
 • místnost a čas konání: A27, 8:00 - 17:00 hod.

Rande s předsudkem

 • typ akce: pokračování loňského vydařeného projektu studentů, preventistů sociálně patologických jevů, který má i letos za úkol pozitivně změnit vnímání určitých minoritních skupin a nepříznivých sociálních událostí v naší společnosti; desetiminutové rande umožní návštěvníkům okusit životy druhých a vyvrátit jejich předsudky
 • garant: PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
 • místnost a čas konání: Budova A, chodba 4. patra, 9:00 - 15:00 hod.

Katedra sociální pedagogiky

The core characteristics of a professional Social Worker in a Social Work organization

 • typ akce: přednáška
 • garant: Mgr. et Mgr. Petra Kalibová
 • přednášející: Dr. Boudewijn de Vries, Saxion University of Applied Sciences, Enschede
 • místnost a čas konání: A10, 13:00 - 14:30 hod.

Katedra speciální pedagogiky a logopedie

Den s ranou péčí aneb Podpora rodin s dětmi s postižením

 • typ akce: konference
 • garant: Mgr. Tereza Skákalová, Ph.D.
 • místnost a čas konání: A2, 10:00 - 16:00 hod.

Katedra tělesné výchovy a sportu

Nejen vědec, ale i sportovec – vrcholoví sportovci KTVS a jejich úsilí studovat a dostudovat

 • typ akce: přednáška
 • garanti: doc. PaedDr. Dana Fialová, Ph.D., Mgr. Adrián Agricola, Ph.D.
 • místnost a čas konání: A6, 9:00 - 12:00 hod.

Tradiční i netradiční pohybové aktivity pro děti

 • typ akce: workshop
 • garanti: Mgr. Dana Feltlová, Ph.D., Mgr. Hana Šeráková, Ph.D., PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.
 • místnosti a čas konání: FLOU, FLOT, 14:00 - 16:00 hod.

Katedra výtvarné výchovy a textilní tvorby

Norské tradiční tkaní

 • typ akce: workshop
 • garant: doc. M. A. Mgr. Mária Fulková
 • přednášející: Eli Wendelbo ass.prof., University of SouthEast Norway
 • místnost a čas konání: P8, 9:00 - 13:00 hod.
 • Omezený počet míst, svou účast nahlaste do 19. 3. 2017 na: maria.fulkova.@uhk.cz.

Mgr. Art. Alena Chmelová – prezentace značky DEZÉN – české autorské textilie

 • typ akce: přednáška
 • garant: doc. M. A. Mgr. Mária Fulková
 • přednášející: Mgr. Art. Alena Chmelová, http://www.dezenfabrics.cz/
 • místnost a čas konání: P9, 10:00 - 11:00 hod.

Filmová tvorba v edukaci

 • typ akce: přednáška
 • garant: Mgr. Magda Munzarová
 • přednášející: doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D., Vladimír Beran, Mgr. Magda Munzarová, Mgr. Milan Smetana, Bc. Jan Slavíček
 • místnost a čas konání: P7, 9:00 - 11:30 hod.

Téma - akce – výpověď

 • typ akce: přednáška
 • garant: Mgr. Lucie Tikalová
 • místnost a čas konání: P7, 11:30 - 12:30 hod.
To je Krakow!
 • typ akce: přednáška
 • garant: Mgr. et Mgr. Klára Zářecká
 • místnost a čas konání: P7, 12:30 - 13:30 hod.

Linoryt ve výtvarné výchově

 • typ akce: přednáška
 • garant: doc. Jaroslava Severová, akad. mal.
 • přednášející: PhDr. Radek Wohlmuth, Ph.D.
 • místnost a čas konání: P6, 13:30 - 15:00 hod.

Výstava studentů Katedry výtvarné výchovy a textilní tvorby

 • typ akce: výstava
 • místnost a čas konání: Galerie T, budova A

Ústav primární a preprimární edukace

Specifika práce s romskými dětmi ve škole

 • typ akce: přednáška
 • přednášející: Nikola Taragoš, o.p.s. Romodrom
 • garant: Mgr. Iva Křoustková Moravcová, Ph.D.
 • místnost a čas konání: A18, 9:00 - 11:00 hod.

Detektivní dobrodružství divadla Drak

 • typ akce: edukačně zábavný program, který připravily studentky PdF UHK oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ pod vedením dr. V. Hornáčkové
 • garant: PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D.
 • místnost a čas konání: Labyrint Divadla Drak, 13:00 - 14:00 hod.

Přehlídka výtvarných prací dětí MŠ

 • typ akce: výstava
 • místnost a čas konání: Budova A

Ústav primární a preprimární edukace + Katedra speciální pedagogiky a logopedie

Společné vzdělávání z pohledu člověka s tělesným postižením

 • typ akce: přednáška
 • přednášející: PhDr. Miroslav Kudláček, Ph.D.
 • garanti: PhDr. Pavel Zikl, Ph.D., doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
 • místnost a čas konání: A18, 11:30 - 13:30 hod.

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 28.3.2017 9:11