Středa 29. 3. 2017

Děkanát PdF

Svět dětí a dospívajících v éře digitálních médií

 • typ akce: hlavní přednáška Pedagogických dnů 2017
 • přednášející: PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D.
 • místnost a čas konání: Aula OSV, 14:00 hod.
 • anotace: hlavní přednáška Pedagogických dnů 2017

Slavnostní koncert

 • typ akce: koncert
 • místo a čas konání: sál Filharmonie Hradec Králové, 19:30 hod.

Hudební katedra

"Ojczyzna muzyką malowana" - wątki narodowe w twórczości Karola Szymanowskiego

 • typ akce: přednáška
 • garant: doc. Mgr. Michal Chrobák
 • přednášející: A. Stachura – Bogusławska, Akademia Jana Długosza w Częstochowie
 • místnost a čas konání: F1, 10:00 - 11:30 hod.

Katedra anglického jazyka a literatury

Hradec Králové Anglophone Conference

 • typ akce: konference
 • garant: Mgr. Michal Pištora
 • místnosti a čas konání: A23, A24, A25, 7:00 - 15:00 hod.

Katedra českého jazyka a literatury

Působivé prezentace ve škole. Nové nástroje k tvorbě prezentací

 • typ akce: workshop
 • garant: Mgr. Michal Čuřín
 • místnost a čas konání: A29, 10:00 - 12:00 hod.
 • pozn.: Omezený počet míst, nahlaste se do 21. 3. 2017 na: michal.curin@uhk.cz.

"Spojeni a odloučeni" - interpretace prózy Virginie Woolfové

 • typ akce: literární dílna
 • garant: doc. PaedDr. Alena Zachová, CSc.
 • přednášející: Mgr. Kateřina Kubanová
 • místnost a čas konání: A10, 12:00 - 13:00 hod.

Katedra francouzského jazyka a literatury

"Le français en s'amusant" - výuka FJ zábavnou formou pro studenty ZŠ, SŠ

 • typ akce: workshop
 • garant: Mgr. Michaela Mádlová, Mgr. Anna Třesohlavá
 • místnosti a čas konání: A17, 8:30 - 10:30 hod.

"Echange culturel Hradec Králové - Avignon"

 • typ akce: prezentace a soubor aktivit k tématu – ve spolupráci s Gymnáziem Boženy Němcové, HK
 • garant: Mgr. Michaela Mádlová
 • místnosti a čas konání: A18, 11:30 - 13:00 hod.

Katedra německého jazyka a literatury

Sekce zahraničních hostů

Zahájení zahraniční sekce a představení hostů

 • garant: doc. PhDr. Jana Ondráková, PhD.
 • místnost a čas konání: A6, 8:15 - 8:30 hod.

Crossing Borders: Cultural Diversity in Education

 • typ akce: prezentace studijního programu na UCS pro Erasmus studenty - anglicky
 • garant: doc. PhDr. Jana Ondráková, PhD.
 • přednášející: Dr. Martin Helt Brunsgaard, University College Syd Aabenraa, Dánsko
 • místnost a čas konání: A6, 8:35 - 8:55 hod.

Dvanáct měsíčků - minioperka

 • typ akce: hudební vystoupení žáků 4.A fakultní ZŠ Milady Horákové
 • garant: PhDr. Petra Besedová, Ph.D.
 • místnost a čas konání: Foyer před knihovnou, 9:00 - 10:00 hod.

Sekce zahraničních hostů

Business language German

 • typ akce: přednáška (německy)
 • garant: doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D.
 • přednášející: Dr. Małgorzata Niemiec-Knaś, Akademia im. J. Długosza Częstochowa
 • místnost a čas konání: A6, 10:05 - 10:50 hod.

Junge deutsch-russisch-jüdische Schriftstellerinnen schauen fern

 • typ akce: přednáška
 • garant: doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D.
 • přednášející: Mgr.Paulína Šedíková Čuhová, Ph.D., Katolícka univerzita Ružomberok, Slovensko
 • místnost a čas konání: A6, 10:55 - 11:40 hod.

Wörter als soziale und kulturelle Phänomene

 • typ akce: přednáška
 • garant: doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D.
 • přednášející: Mgr. Zuzana Tuhárska, Ph.D., Univerzita Mateja Bela, Bánská Bystrica, Slovensko
 • místnost a čas konání: A6, 11:45 - 12:30 hod.

Celostná pedagogika vo vyučovaní cudzích jazykov

 • typ akce: přednáška
 • garant: doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D.
 • přednášející: PhDr. Eva Molnárová, Ph.D., Univerzita Mateja Bela, Bánská Bystrica, Slovensko
 • místnost a čas konání: A6, 12:35 - 13:15 hod.

Katedra pedagogiky a psychologie

Co řeknete, když hodnotíte?

 • typ akce: přednáška
 • garant: Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
 • místnost a čas konání: A28, 8:30 - 10:00 hod.

Jak pracovat s kritérii hodnocení?

 • typ akce: přednáška
 • garant: Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
 • přednášející: Mgr. et Bc. Jana Žaludová (JOB)
 • místnost a čas konání: A28, 10:00 - 13:00 hod.

Katedra ruského jazyka a literatury

Myslíte si, že znáte Rusko?

 • typ akce: vědomostní soutěž tříčlenných družstev
 • garant: Mgr. Jaroslav Sommer
 • místnost a čas konání: A2, 9:30 - 12:00 hod.
 • pozn.: Zájemci, trojice i jednotlivci, kontaktujte J. Sommera do 19. 3. 2017 na: jaroslav.sommer@uhk.cz.

Katedra technických předmětů

Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů 2017

 • typ akce: konference
 • garant: prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc.
 • místnost a čas konání: A1, 10:00 - 13:30 hod.

Katedra výtvarné výchovy a textilní tvorby

Norské tradiční tkaní

 • typ akce: workshop
 • garant: doc. M.A. Mgr. Mária Fulková
 • přednášející: Eli Wendelbo ass. prof., University of SouthEast Norway
 • místnost a čas konání: P7, 9:00 - 13:00 hod.
 • pozn.: Omezený počet míst, nahlaste se do 19. 3. 2017 na: maria.fulkova@uhk.cz.

Norský textil

 • typ akce: přednáška
 • garant: doc. M.A. Mgr. Mária Fulková
 • místnost a čas konání: P7, 13:15 - 14:00 hod.

Workshop tvorby krátkého animovaného filmu v softwaru Adobe

 • typ akce: workshop
 • garant: Mgr. et Mgr. Pavel Trnka
 • místnost a čas konání: P3, 13:15 - 18:00 hod.
 • pozn.: Omezený počet míst (max. 7 osob), nahlaste se do 19. 3. 2017 na: kresleni@seznam.cz.

Výstava studentů Katedry výtvarné výchovy a textilní tvorby

 • typ akce: výstava
 • místnost a čas konání: Galerie T, budova A

Ústav primární a preprimární edukace

Přehlídka výtvarných prací dětí MŠ

 • typ akce: výstava
 • místnost a čas konání: Budova A

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 24.3.2017 10:47