Pondělí 27. 3. 2017

Historický ústav FF UHK

Tomáš G. Masaryk - Václav Havel

 • typ akce: workshop pro ZŠ + SŠ
 • garant: Mgr. Irena Kapustová
 • místnost a čas konání: SM1, A26, 9:00 - 12:00 hod.

Hudební katedra

Muzyka polskiego średniowiecza

 • typ akce: přednáška
 • přednášející: M. Popowska, Akademia Jana Długosza w Częstochowie
 • garant: doc. Mgr. Michal Chrobák
 • místnost a čas konání: F1, 10:00 - 11:30 hod.

Elementy współczesnego języka muzycznego w fortepianowych utworach dla dzieci kompozytorów polskich XX i XXI wieku

 • typ akce: přednáška
 • přednášející: A. Stachura - Bogusławska, Akademia Jana Długosza w Częstochowie
 • garant: doc. Mgr. Michal Chrobák
 • místnost a čas konání: F1, 13:30 - 15:00 hod.

Katedra českého jazyka a literatury

Brak jako cesta ke klasické literatuře

 • typ akce: přednáška
 • přednášející: Mgr. Tereza Šmídová
 • garant: doc. PaedDr. Alena Zachová, CSc.
 • místnost a čas konání: A25, 13:00 - 14:00 hod.

Katedra německého jazyka a literatury

Prohlídka města pro zahraniční hosty

 • garant: PhDr. Jiří Sirůček, Ph.D.
 • místnost a čas konání: Velké náměstí, Hradec Králové, 15:00 - 17:30 hod.

Setkání zahraničních hostů

 • garant: doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D.
 • místnost a čas konání: A28, 17:30 - 19:00 hod.

Katedra pedagogiky a psychologie

Kritické myšlení v kontextu mediální prezentace rozvojových zemí a jeho uplatnění ve výuce

 • typ akce: přednáška
 • přednášející: Bc. Kristýna Nnaji (ADRA)
 • garant: Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
 • místnost a čas konání: A27, 9:00 - 11:00 hod.

Aktualizace dokumentace výchovného poradce

 • typ akce: přednáška
 • přednášející: Mgr. Libuše Třískalová
 • garant: doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
 • místnost a čas konání: A27, 14:00 - 15:30 hod.

Katedra ruského jazyka a literatury

Máme skoro hotovo

 • typ akce: Studentské prezentace závěrečných prací
 • garant: Mgr. Miroslav Půža, Ph.D.
 • místnost a čas konání: A1, 9:30 - 10:20 hod.

Pravidla transkripce českých vlastních jmen do ruštiny

 • typ akce: přednáška
 • garant: PhDr. Jindřich Kesner, CSc.
 • místnost a čas konání: A1, 10:30 - 11:30 hod.

vystoupení studentské divadelní skupiny Inspirace

 • typ akce: dicadelní představení v ruském jazyce
 • garant: doc. Galina Kosych, CSc.
 • místnost a čas konání: A1, 12:30 - 14:00 hod.

Katedra sociální patologie a sociologie

Stanislav Motl na stopě tajemných vražd

 • typ akce: přednáška, 1,5 až 2 hodinový blok promítání filmů doprovázených komentáři a vyprávěním reportéra a spisovatele Stanislava Motla o pátrání na vlastní pěst po záhadných a neobjasněných případech těch nejtěžších zločinů
 • přednášející: Stanislav Motl
 • garanti: PhDr. Václav Bělík, Ph.D., JUDr. Miroslav Antl
 • místnost a čas konání: Aula OSV, 9:00 - 14:00 hod.

Katedra tělesné výchovy a sportu

Tělovýchovná a sportovní akademie

 • garant: Mgr. Dagmar Vodehnalová
 • místnost a čas konání: Budova A, 16:30 - 17:30 hod.

Katedra výtvarné výchovy a textilní tvorby

Knižní vazba

 • typ akce: workshop
 • přednášející: Mgr. Marie Janoušková
 • garant: Bc. et Bc. Věra Prášilová
 • místnost a čas konání: P13, 9:30 - 14:30 hod.
 • pozn.: Omezený počet míst, nahlaste se do 19. 3. 2017 na: vera.prasilova@uhk.cz.

Krajina - Fotograf Festival

 • typ akce: přednáška
 • přednášející: MgA. Markéta Kinterová
 • garant: MgA. Tereza Severová, Ph.D.
 • místnost a čas konání: P6, 10:45 - 13:15 hod.

Čemu se žáci smějí

 • typ akce: prezentace výzkumného projektu
 • garant: PhDr. Katarína Přikrylová, Ph.D.
 • místnost a čas konání: P7, 11:35 - 12:20 hod.

Výstava studentů Katedry výtvarné výchovy a textilní tvorby

 • typ akce: výstava
 • místnost a čas konání: Galerie T, budova A

Ústav primární a preprimární edukace

Systém podpory nadání v ČR

 • typ akce: přednáška
 • přednášející: Mgr. Irena Hošková, náměstkyně sekce profesního rozvoje a kariéry NIDV
 • garant: doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
 • místnost a čas konání: A17, 9:00 - 11:00 hod.

Interkulturní vzdělávání jako fenomén současné školy

 • typ akce: přednáška
 • přednášející: Bc. Kristýna Nnaji (ADRA)
 • garant: Mgr. Martin Skutil, Ph.D.
 • místnost a čas konání: A17, 11:30 - 13:30 hod.

Přehlídka výtvarných prací dětí MŠ

 • typ akce: výstava
 • místnost a čas konání: Budova A

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 24.3.2017 10:20