Co Vás zajímá?
Ivan M. Havel na PdF - 22. 2. 2018
Pojďte studovat na PdF
Přípravné kurzy na PdF
Pedagogické dny 2018
Manfred Spitzer na PdF - 21. 3. 2018
Společenský večer PdF - 21. března 2018
Spojte se s námi!

Anketa

Vážená studentko, vážený studente dovolujeme si Vás oslovit v rámci zjištění efektivity propagace Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Identifikační údaje:
Pohlaví:
Studium na VŠ:
Kde jste zjišťoval(a) informace o možnostech studia na naší VŠ? (můžete zvolit více možností, seřaďte je podle důležitosti poskytnutých informací - vyberte pořadové číslo, číslo 1 vyjadřuje nejvyšší důležitost)?:
Na akci školy (Den otevřených dveří apod.):
Na internetu:
U rodičů, známých, kamarádů:
U pedagoga, poradce na SŠ:
V tiskovinách (v novinách, v časopisech):
Informační zdroje:
Se kterými tiskovinami jste se setkal(a) či je využil(a) při výběru VŠ? (můžete vybrat více možností):


Se kterými z následujících webových stránek jste se setkal(a), nebo je použil(a) při hledání informací o VŠ?:Vy a PDF:
Byly pro Vás webové stránky Pedagogické fakulty UHK dosud přehledné a při hledání informací nebyl problém?: