10.10.2016

    Katedra francouzského jazyka a literatury

    Na základě schválení nového Statutu PdF UHK Akademickým senátem PdF UHK (21. 9. 2016) a Akademickým senátem UHK (5. 10. 2016) byla zřízena Katedra francouzského jazyka a literatury.

    Jejím vedením byla děkanem fakulty pověřena paní PhDr. Miloslava Dvořáková, Ph.D. Přejeme hodně zdaru!  • Více z Novinky

20161010_144309 20161010_144322

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 12.10.2016 10:15