05.04.2017 - 30.04.2017

  Výsledky voleb do Akademického senátu PdF UHK na funkční období 2017-2020

  Ve dnech 31. 3., 3. 4. a 4. 4. 2017 proběhly volby do AS PdF UHK. Po sečtení všech hlasovacích lístků vydala volební komise tyto výsledky.

  Výsledky voleb do akademické komory:

  1. PhDr. Lukáš Zábranský, Ph.D., KČJL - 99 hlasů
  2. PhDr. Václav Bělík, Ph.D., KSPSoc - 97 hlasů
  3. doc. Michal Chrobák, HudK - 94 hlasů
  4. Mgr. Jana Kostincová, Ph.D., KRJL - 92 hlasů
  5. Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D., KVKTT - 91 hlasů
  6. Mgr. Jan Hojda, Th.D., KKNS - 90 hlasů
  7. MgA. Petr Hůza, KVKTT - 89 hlasů.

  Další pořadí:

  1. Mgr. Iva Junová, Ph.D., KSocP - 43 hlasů
  2. doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., KPP - 42 hlasů
  3. PhDr. Petra Bendová, Ph.D., KSpecPL - 39 hlasů
  4. PhDr. Věra Tauchmanová, M.A., Ph.D., KAJL - 35 hlasů
  5. Mgr. Adrián Agricola, Ph.D., KTVS - 31 hlasů
  6. doc. PaedDr. René Drtina, Ph.D., KTP - 29 hlasů
  7. Mgr. Václav Víška, Ph.D., KČJL - 25 hlasů
  8. Mgr. Lucie Špráchalová, KSPSoc - 13 hlasů
  9. Mgr. Petr Macek, KKNS - 3 hlasy.

  Výsledky voleb do studentské komory:

  1. Bc. Jan Hanus, SOCPN - 151 hlasů
  2. Jakub Voves, CJB-VVB - 134 hlasů
  3. Nikola Blahynková, MZS2CJ-MZS2EV - 101 hlasů
  4. Michal Strnadel, TKMB - 100 hlasů

  Další pořadí:

  1. Kristýna Motyčková, ZS1 - 92 hlasů
  2. Luboš Fedorovič, MZS2IN-MZS2EV - 87 hlasů
  3. Pavel Novák, SVETB - 51 hlasů
  4. Bc. Roman Dostál, NZS2IN-NZS2ZT - 40 hlasů
  5. Mgr. Pavel Fejfar, DR-IN - 33 hlasů.

  Více informací o průběhu voleb jsou k dispozici v protokolu volební komise. • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 6.4.2017 18:36