09.05.2017 - 08.06.2017

  Výběrové řízení

  Děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst pracovníků v projektech a na obsazení místa akademických pracovníků.

  Děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst pracovníků v projektech:

  • 1 místo projektového manažera, úvazek 0,9
  • 1 místo finančního manažera, úvazek 0,4
  • 1 místo administrativního pracovníka projektu, úvazek 0,5
  • 1 místo administrativního pracovníka projektu, úvazek 0,5

  Dále děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademických pracovníků pro:

  • Katedru kulturních a náboženských studií
  • Katedru německého jazyka a literatury
  • Katedru tělesné výchovy a sportu

  Podrobné informace o výběrových řízeních naleznete na úřední desce UHK v sekci Personální výběrová řízení a soutěže. • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 9.5.2017 8:59