14.03.2017 - 13.04.2017

  Výběrová řízení - PdF - jaro 2017

  Děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademických pracovníků.

  Děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové

  vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademických pracovníků pro:

  • Hudební katedru

   • 1 místo odb. asistenta pro obor výuka hry na housle, metodika výuky hry na housle, vedení komorního orchestru. Výše úvazku 1,0
   • 1 místo odb. asistenta pro obor hlasová a pěvecká výchova. Výše úvazku 0,75
   • 1 místo odb. asistenta pro obor hlasová a pěvecká výchova, sólový zpěv. Výše úvazku 1,0
   • 1 místo lektora pro obor výuka hry na klavír, klavírní korepetice. Výše úvazku 1,0
  • Katedru českého jazyka a literatury

   • 1 místo docenta nebo odb. asistenta pro obor současný český jazyk. Výše úvazku 1,0
   • 1 místo docenta nebo odb. asistenta pro obor současný český jazyk – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou. Výše úvazku 1,0
  • Katedru francouzského jazyka a literatury

   • 1 místo docenta nebo odb. asistenta se zaměřením na gramatiku a didaktiku francouzského jazyka. Výše úvazku 1,0
  • Katedru pedagogiky a psychologie

   • 1 místo docenta nebo odb. asistenta pro výuku pedagogických disciplín. Výše úvazku 0,5
   • 1 místo docenta nebo odborného asistenta pro výuku psychologických disciplín. Výše úvazku 1,0 – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou
  • Katedru sociální patologie a sociologie

   • 1 místo docenta nebo odb. asistenta psychologie se zaměřením na výuku základních psychologických disciplín (obecná psychologie, vývojová psychologie, psychologie osobnosti) a se specializací na další psychologické disciplíny vyučované na Katedře sociální patologie a sociologie (např. psychologie zdraví, psychoterapie, poradenství, supervize a další). Výše úvazku 1,0
  • Katedru sociální pedagogiky

   • 1 místo docenta nebo odb. asistenta v oboru pedagogika nebo psychologie.Výše úvazku 1,0
  • Katedru speciální pedagogiky a logopedie

   • 1 místo docenta nebo odb. asistenta v oboru speciální pedagogika se zaměřením na tyflopedii. Výše úvazku 0,6
  • Katedru tělesné výchovy a sportu

   • 1 místo docenta nebo odborného asistenta se zaměřením na aplikovanou tělesnou výchovu a na výuku teoretických předmětů v oblasti kinantropologie, základů sportovních her a sportu a pobytu v přírodě pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Výše úvazku 0,5
  • Katedru výtvarné kultury a textilní tvorby

   • 1 místo docenta nebo odborného asistenta pro výuku Didaktiky výtvarné výchovy, Arteterapie a Pedagogické praxe. Výše úvazku 1,0
   • 1 místo docenta nebo odborného asistenta pro výuku předmětů Malba, Kresba. Zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou. Výše úvazku 0,8 - 1,0

  Nástupy od září 2017.

  Děkan si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.

  Podrobnější informace na www.uhk.cz.

  Přihlášku s ověřenými doklady o VŠ vzdělání, dosažených akademicko-vědeckých titulech a vědeckých hodnostech, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti a odborným životopisem zasílejte do 30 dnů od zveřejnění na adresu

  Děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové
  Rokitanského 62
  500 03 Hradec Králové

  Zveřejněno v Lidových novinách dne 14. března 2017. • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 16.3.2017 13:22