22.12.2016 - 07.03.2017

  Volby do AS PdF UHK

  Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové vyhlašuje volby členů do Akademického senátu Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na funkční období 2017–2020

  Akademický senát PdF UHK na svém zasedání dne 23. listopadu 2016 vyhlásil volby do Akademického senátu PdF UHK na období 2017–2020.

  Návrhy kandidátů pro volby do senátu může podávat písemnou formou každé pracoviště a každý člen akademické obce v termínu od 16. ledna 2017 do 13. února 2017 do 11:00 hod. na sekretariát děkana PdF UHK.

  Kandidatura je podmíněna souhlasem kandidáta.

  Volby do AS PdF UHK se uskuteční od pátku 3. března do úterý 7. března 2017.

  Volby se uskuteční ve smyslu Statutu PdF po komorách. Členy akademického senátu volí ze svých řad členové akademické obce PdF UHK, tj. akademičtí pracovníci a studenti PdF UHK.

  V Hradci Králové dne 23. 11. 2016

  Mgr. Irena Loudová, Ph.D., v. r.
  předsedkyně AS PdF UHK • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 22.12.2016 9:53