12.05.2016

  U3V v pohybu

  Pro zájemce z řad posluchačů U3V připravila KTVS praktický seminář.

  Seminář navazoval na cyklus přednášek „Sport a jeho význam v 21. století aneb od vrcholového sportu ke každodenní pohybové aktivitě“. Cílem byly nejen ukázky cvičení v domácím prostředí, ale i konzultace k individuální pohybové aktivitě a nabídka pravidelného cvičení v rámci Univerzitního sportovního klubu.

  doc. PaedDr. Dana Fialová, Ph.D.,
  Katedra tělesné výchovy a sportu PdF UHK • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 12.5.2016 13:32