03.03.2016

  Studentské prezentace oceněny

  V úterý 23. února 2016 proběhla další z úspěšných akcí Centra pedagogického výzkumu s názvem "Studentská minikonference řešitelů SV 2015". Představili se v ní řešitelé projektů specifického výzkumu z loňského roku, kteří si připravili příspěvky s výsledky svých badatelských aktivit.

  Soutěžilo se ve dvou kategoriích a oceněny byly tyto prezentace:

  Studenti magisterského studia

  1. místo: Radek NOVOTNÝ
  Když se řekne: „Nedívej se tam“ – Eyetrackerová studie

  1. místo: Tomáš TOTH, Pavel TREJTNAR
  Mobilní aplikace a jejich využití při podpoře procesu výuky tělesné výchovy

  2. místo: Marie BRICHOVÁ
  Přínosy a rizika praxe studentů v hospicovém zařízení a jejich péče o terminálně nemocné pacienty

  2. místo: Štěpánka FRÁŇOVÁ, Tereza STRÁNSKÁ
  Aktuální trendy v německé literatuře po roce 2000

  2. místo: Jana ZELENKOVÁ
  Osoby s neurogenními poruchami řečové komunikace – sociální vztahy a kvalita života

  Studenti doktorského studia

  1. místo: Radim ŠPILKA
  Vzdělávací model Převrácená třída ve výuce matematiky na druhém stupni ZŠ

  2. místo: Dagmar EL-HMOUDOVÁ
  Nové studijní e-opory odborného anglického jazyka pro studenty oboru finanční management

  2. místo: Danuše VYMETÁLKOVÁ
  Experimentální ověření efektivity výuky anglického jazyka s využitím myenglishlab

  2. místo: Jan ZVONÍČEK
  Vývoj specifického diagnostického materiálu pro fonologické rozlišování hlásek

  Představená témata i jejich řešitelé nadchli účastníky, protože bylo zřejmé, že i studenty "věda baví". Blahopřejeme všem oceněným a děkujeme Centru pedagogického výzkumu za další přínosnou a nezapomenutelnou akci. • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 3.3.2016 11:49