20.10.2018

  Socialia 2018 - Ohrožení jedince v současné společnosti

  Nové jevy ve společnosti, rodina jako rizikový faktor ohrožení jedince, kyberohrožení a neohrožení jedinci v ohrožené společnosti - to byla hlavní témata konference Socialia.

  Socialia 2018 - Ohrožení jedince v současné společnosti

   
  Katedra sociální patologie a sociologie PdF UHK společně s Katedrou sociální pedagogiky PdF UHK, Katedrou pedagogiky PdF UMB v Banskej Bystrici a Katedrou Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej pořádaly ve dnech 18. a 19. 10. 2018 XXII. mezinárodní vědecké konference SOCIALIA 2018 „Ohrožení jedince v současné společnosti“. Konference byla organizována pod záštitou JUDr. Miroslava Antla, který je nejenom předsedou Ústavně právního výboru Senátu PČR, ale také členem Katedry sociální patologie a sociologie PdF UHK.
  Jedná se o tradiční konferenci sociálně pedagogicky zaměřených oborů, které prezentuje aktuální výzkumy, trendy a východiska zkoumání v těchto vědách.
   
  Úvodní část konference byla tvořená panelovou diskusí, na které se v obecné rovině rozebírala témata vztahující k samotnému názvu konference, kterými byly: nové jevy ve společnosti, rodina jako rizikový faktor ohrožení jedince, kyberohrožení a neohrožení jedinci v ohrožené společnosti. Diskusi vedl doc. Václav Bělík a samotnými diskutujícími byli prof. Blahoslav Kraus, JUDr. Miroslav Antl a PhDr. Erich Stündl.

   

  Letošní ročník byl navíc zajímavý tím, že zde došlo k velmi silnému propojení s praxí. Prezentovaly se zde partnerské organizace, které se sociálně pedagogicky zaměřenými katedrami spolupracují.

   

  K vidění byly vidět interaktivní programy neziskových organizací a ukázky spolupráce s Královéhradeckou policií. Celé konference se zúčastnilo více než 80 přispěvatelů, 8 organizací z praxe a více než 200 studentů. Byla tak zachována tradice konference, která má kořeny na PdF UHK už od roku 1997.

  Fotografie z akce
    • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Kubařová Petra, 12.11.2018 11:38