20.09.2018 - 29.10.2018

  Slavnostní imatrikulace studentů PdF

  Imatrikulace studentů prvních ročníků Pedagogické fakulty UHK se konají 29. října 2018 v Aule Univerzity Hradec Králové.

  Imatrikulace studentů prvních ročníků Pedagogické fakulty UHK se konají 29. října 2018 od 9:00 hodin v Aule Univerzity Hradec Králové.

  Imatrikulace je slavnostní ceremoniál, při kterém se studenti seznámí s vedením fakulty a univerzity. Dříve se student stával studentem v den imatrikulace, v současné době je její charakter spíše symbolický (studentem se dnes stáváte dnem zápisu). Během imatrikulace se studenti seznámí s imatrikulačním slibem, zástupci studentů následně slib potvrdí. Imatrikulační slib je součástí Statutu PdF UHK.

  Předpokládáme, že se studenti dostaví ve společenském obleku. • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Kučerová Martina, 20.9.2018 22:2