26.04.2017

    Potřeby dospělých lidí se sluchovým postižením

    Ve středu 26. dubna 2017 pořádala Katedra speciální pedagogiky a logopedie PdF odbornou konferenci Potřeby dospělých lidí se sluchovým postižením.

    Konference se účastnilo 130 osob z řad zástupců organizací pro osoby se sluchovým postižením, Úřadu práce, pedagogů, studentů a veřejnosti. Prezentováno bylo šest příspěvků od členských organizací Českomoravské jednoty neslyšících. Ke každému příspěvku se vedla bohatá diskuse, která mnohdy přesahovala téma příspěvku, ale poukazovala na to, co osoby se sluchovým postižením řeší ve svém životě. Doplňkem příspěvků byla i ukázka kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením, které přivezla Unie neslyšících Brno.  • Více z Novinky

IMG_9500 IMG_9514 IMG_9523 IMG_9612

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 19.5.2017 15:12