18.06.2016

    Pedagogická fakulta ocenila nadané studenty v soutěži SOČ

    Ve dnech 17. - 18. června probíhala v Hradci Králové 38. Celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti. Ocenění za Univerzitu Hradec Králové udíleli rektor univerzity prof. Josef Hynek a představitelé všech fakult.

    Pedagogickou fakultu reprezentoval děkan fakulty, doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D., který udělil ceny za první až třetí místo v těchto oborech: Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie; Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času; Teorie kultury, umění a umělecké tvorby.

    Vítězům gratulujeme a těšíme se, že se alespoň s některými ze zúčastněných shledáme v roli studentů PdF UHK.  • Více z Novinky

13435395_1017540155008215_1734537095989866320_n 13450984_1017540151674882_1800876218148731399_n

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 21.6.2016 9:42