Co Vás zajímá?
Postav se na Star(t) - 24. 9. 2018
Socialia 2018 „Ohrožení jedince v současné společnosti“
Delegace Vlády ČR a Královehradeckého kraje na PdF
Pedagogické dny 2018 - přednáška Manfreda Spitzera
Pedagogické dny 2018 - Slavnostní večer PdF
Spojte se s námi!
  27.06.2018 - 27.06.2018

  Oznámení o konání státní doktorské zkoušky

  Ve středu 27. června 2018 se na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové uskuteční státní doktorská zkouška Mgr. Kateřiny Andršové, studentky doktorského studijního oboru Hudební teorie a pedagogika.

  Zkušební komise

  • předsedkyně: prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc.
  • členové:
   • prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc.
   • prof. PhDr. Marek Franěk, CSc., Ph.D.
   • prof. PhDr. Alena Burešová, CSc.
   • prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.
   • doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D.
   • doc. Mgr. Michal Chrobák

  Další účastníci jednání (školitelé, oponenti, hosté)

  • prof. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
  • doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, Ph.D.
  • dr hab. prof. AJD Robert Gawroński
  • dr hab. prof. UMCS Tomasz Jasiński

  Státní doktorská zkouška se uskuteční dne 27. června 2016 v 10:45 hod. v budově F PdF UHK, Velké náměstí 22, Hradec Králové.

  Doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D.
  děkan Pedagogické fakulty UHK • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 14.6.2018 11:5