13.05.2019

  Návštěva z ostrovního království

  Ve dnech 29.4.-3.5.2019 navštívila Pedagogickou fakultu čtyřčlenná delegace hostů z Velké Británie.  Hosty byly akademické pracovnice Rebecca Lodge a Tasnim Curtis a studentky Amy Carolan a Millie Bateman z University of Winchester, naší partnerské univerzity.   Delegace uspořádala zajímavou přednášku o britském vysokoškolském systému, o
  možnostech studia, o praxi ve Velké Británii.


  Dále navštívila několik fakultních základních škol v Hradci Králové, setkala se členy Katedry anglického jazyka a literatury, a rovněž se studenty Pedagogické fakulty, zájemci o výměnný pobyt ve Velké Británii.
  Rovněž česká studentka, která se právě vrátila z pobytu Erasmus+ ve Winchesteru, nabídla zajímavou prezentaci o své zkušenosti.  Vedle toho měli zahraniční hosté možnost poznat kulturní krásy našeho města.

  Jejich návštěva navázala na předchozí setkání, jak na půdě Univerzity Hradec Králové, tak na University of Winchester.
  Pravidelné návštěvy posilují vzájemné vztahy a rozšiřují možnosti spolupráce mezi oběma institucemi.
  Jejich pobyt byl příjemným osvěžením pro obě strany a věříme, že nebyl zdaleka poslední.
   
  Ráda bych za Referát internacionalizace poděkovala týmu Katedry anglického jazyka a literatury za bezchybnou organizaci návštěvy a doprovod zahraniční delegace.
   
  Petra Nosková


 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 15.5.2019 10:29