01.02.2019

  Dialog kultur opět přilákal

  Na konferenci Katedry ruského jazyka a literatury PdF UHK se svými příspěvky vystoupilo 50 lingvistů, literárních vědců a didaktiků.

  Náhled

  Katedra ruského jazyka a literatury PdF UHK (KRJL) opět prokázala, že konference Dialog kultur, jejíž 10. ročník KRJL uspořádala ve dnech 15. a 16. ledna 2019, si za svou 18letou historii vybudovala renomé setkání, kvůli kterému stojí za to cestovat i tisíce kilometrů.

  Na konferenci Dialog kultur X se již tradičně jednalo ve třech sekcích – literárněvědné, lingvistické a lingvodidaktické. Zatímco literární vědci a vědkyně se v tomto roce zaměřili na problematiku slovanských literatur a podob performance, v oblasti lingvistiky se rokovalo o cizojazyčných vlivech na slovanské jazyky na různých úrovních jazykového systému. Neméně aktuální téma bylo rozvíjeno i v lingvodidaktické sekci, v níž se odborníci a odbornice zabývali moderními tendencemi v didaktice ruského jazyka.

  Na Dialogu kultur se svými příspěvky vystoupilo 50 lingvistů a lingvistek, literárních vědců a vědkyň, didaktiků a didaktiček, přičemž několik dalších kolegů a kolegyň přicestovalo i ze zahraničí bez vlastních příspěvků s cílem zapojit se do odborných diskuzí.

  Vyjma domácího pracoviště rozsah své vědecko-výzkumné činnosti představil především Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, odkud přijela nejhojnější delegace v čele s vedoucím Ústavu slavistiky, zároveň předsedou spolupořadatele konference Slavistické společnosti Franka Wollmana a též členem KRJL prof. Ivem Pospíšilem. Zastoupena byla i další rusistická a slavistická pracoviště z významných českých univerzit, ať už se jednalo o Katedru ruského jazyka a literatury na Pedagogické fakultě MU v Brně, Katedru slavistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Katedru slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Ústav východoevropských studií Filozofické fakulty, Katedru rusistiky a lingvodidaktiky Pedagogické fakulty a Centrum jazykové přípravy Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy i Katedru ruského a francouzského jazyka Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Za dalšího spolupořadatele – Českou asociaci rusistů – se konference zúčastnil její předseda Mgr. Jiří Klapka a zastoupení na konferenci měla také Katedra marketingové komunikace Fakulty ekonomických studií Vysoké školy finanční a správní i Centrum pro studium demokracie a kultury.

  Ze zástupců a zástupkyň zahraničních pracovišť na UHK zavítali ti, kteří již dlouhodobě s KRJL spolupracují (Erasmus, Erasmus+, různé projekty) a Dialogu kultur se pravidelně účastní. Jednalo se o badatele a badatelky ze Slovenska (Slovenská akademie věd v Bratislavě a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře), z Polska (Slezská univerzita v Katovicích, Varšavská univerzita) i z Ruska (Tomská státní univerzita, Moskevská pedagogická státní univerzita).
  Díky kontaktům, jež KRJL rozvíjela od předchozího Dialogu kultur, přicestovali na tento ročník konference i někteří odborníci a odbornice poprvé nejen na UHK, ale i do ČR. Nově měla na Dialogu kultur zastoupení Kubáňská státní univerzita v Krasnodaru, Sankt-Petěrburgská státní univerzita, Ruská technologická univerzita v Moskvě, Národní výzkumná Nižegorodská státní univerzita N. I. Lobačevského v Nižním Novgorodu, Univerzita Innsbruck a další.

  Hosté ocenili především velkorysou časovou dotaci poskytnutou na jednotlivé příspěvky i odborné diskuze k nim. Zakladatel konference prof. Oldřich Richterek při přípitku též vzpomenul na skromné začátky setkávání na půdě PdF UHK a postupný přerod ve významnou událost, která si získala věhlas na mezinárodní úrovni. Večerní přátelské setkání poté poskytlo příležitost pohovořit o možnostech rozvíjení další spolupráce. KRJL na Dialogu kultur X, stejně jako v předchozích ročnících, reprezentovala také studentská divadelní skupina Inspirace, jež pod režijním vedením doc. Galiny Kosych nazkoušela hru Alexandra Ivanoviče Pisareva Хлопотун, или дело мастера боится.

  Mgr. Jaroslav Sommer

  Katedra ruského jazyka a literatury • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Kubařová Petra, 8.3.2019 23:22