29.11.2017 - 29.11.2017

  Akademická obec PdF UHK

  Předsednictvo AS PdF UHK svolává podle čl. 11 (2) Statutu PdF UHK Akademickou obec PdF UHK.

  Zasedání se uskuteční ve středu 29. listopadu 2017 ve 13.00 hodin v Aule UHK (budova A - Objekt společné výuky, Hradecká 1227).

  Program:

  • Zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UHK
   (zprávu předkládá doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D., děkan PdF UHK)
  • Zpráva o činnosti Akademického senátu PdF UHK

  Mgr. Jana Kostincová, Ph.D.
  místopředsedkyně AS PdF UHK

  Jakub Voves
  místopředseda AS PdF UHK


  doc. Michal Chrobák
  předseda AS PdF UHK

  Hradec Králové, dne 8. 11. 2017. • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 8.11.2017 15:3