03.04.2017

  25. ročník Pedagogických dnů předčil očekávání

  Poslední týden v březnu proběhly Pedagogické dny. Jednalo se již o 25. ročník a termín konání vždy koresponduje se svátkem učitelů a oslavou narození J. A. Komenského. Letos bylo však důvodů k oslavě víc. Velkým jubileem je 120 let původní budovy Pedagogické fakulty, nynějšího děkanátu na náměstí Svobody. Děkan doc. František Vaníček představil nové motto První dáma Fakult UHK, které vychází z historického faktu, že Pedagogická fakulta byla první fakultou Univerzity Hradec Králové.

  Pedagogické dny nabídly velmi rozmanitý program. Přednášky, workshopy, semináře, besedy, divadla i konference. Od 27. do 31. března proběhlo přes více jak 120 aktivit na všech budovách PdF. Program odstartoval spisovatel a reportér Stanislav Motl s chytlavou prezentací filmů a komentáři o vlastním pátrání po stopách vražd. Hlavní přednášku, ve středu 29. 3. 2017, s názvem Svět dětí a dospívajících v éře digitálních médií vedl známý moderátor ČT Václav Moravec. Ten přislíbil účast i na příštím ročníku.

  Večer téhož dne se konal Slavnostní koncert, který přinesl další novinku a to předávání cen a medailí. Večerem provázel moderátor Václav Moravec. Spolu s děkanem PdF Františkem Vaníčkem a významnými hosty předali 4 ceny. Rektor Univerzity Hradec Králové Kamil Kuča předal cenu za přínos v oblasti vědy a výzkumu doc. Tomáši Petráčkovi. Hrabě František Kinský předal cenu za umění prof. Jiřímu Skopalovi. Cenu za přínos v oblasti pedagogiky předala místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská doc. Martě Faberové. Poslední cenu za přínos v oblasti internacionalizace předal ředitel Čro HK a Čro Pce Jiří Kánský doc. Janě Ondrákové. Následně bylo předáno 5 medailí osobnostem spjatých se současností nebo historií PdF a dlouholetý přínos k rozvoji fakulty. Mezi oceněnými byla prof. Marie Vaňková, PhDr. Jurgen Beyer, doc. Luboš Klimeš, PhDr. Vojmír Srdečný a doc. Boris Titzl.

  Více informací naleznete na www.uhk.cz/pdf nebo na www.facebook.com/pedagogickedny. • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 7.4.2017 10:3