31.07.2017 - 31.08.2017

  2. kolo přijímacího řízení

  Informace o 2. kole přijímacího řízení

  Požadavky k přijímacímu řízení jsou k dispozici v části Studijní programy.

  Termíny přijímacího řízení:
  Přesné termíny přijímacího řízení jsou k dispozici v informacích o přihlášce.
   

  Bakalářské studijní obory:

  B6107 Humanitní studia
  • Transkulturní komunikace - 29. 8. 2017
  B7507 Specializace v pedagogice
  • Náboženská výchova - 29. 8. 2017
  • Textilní tvorba - 1. 9. 2017
  • Učitelství praktického vyučování - 1. 9. 2017
  • Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání - 5. 9. 2017
  • Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání - 5. 9. 2017
  • Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání - 28. 8. 2017
  • Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání - 1. 9. 2017
  B7310 Filologie
  • Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk - 5. 9. 2017
  • Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk - 6. 9. 2017
  • Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk - 4. 9. 2017
  • Cizí jazyky pro cestovní ruch - ruský jazyk - 28. 8. 2017

  Magisterské studijní obory:

  M7503 Učitelství pro základní školy
  • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - biologie - 28. 8. 2017
  • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - etická výchova - 1. 9. 2017
  • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - francouzský jazyk a literatura - 6. 9. 2017
  • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - fyzika - 28. 8. 2017
  • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - hudební výchova - 5. 9. 2017
  • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - informatika - 28. 8. 2017
  • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - matematika - 28. 8. 2017
  • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - německý jazyk a literatura - 4. 9. 2017
  • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - výtvarná výchova - 1. 9. 2017
  • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - základy techniky - 28. 8. 2017

  Navazující magisterské studijní obory:

  N7503 Učitelství pro základní školy
  • Učitelství pro 2. stupeň základních škol - anglický jazyk a literatura - 6. 9. 2017
  • Učitelství pro 2. stupeň základních škol - český jazyk a literatura - 29. 8. 2017
  • Učitelství pro 2. stupeň základních škol - etická výchova - 1. 9. 2017
  • Učitelství pro 2. stupeň základních škol - hudební výchova - 5. 9. 2017
  • Učitelství pro 2. stupeň základních škol - německý jazyk a literatura - 4. 9. 2017
  • Učitelství pro 2. stupeň základních škol - ruský jazyk a literatura - 28. 8. 2017
  • Učitelství pro 2. stupeň základních škol - výtvarná výchova - 1. 9. 2017
  • Učitelství pro 2. stupeň základních škol - základy techniky - 28. 8. 2017
  N7504 Učitelství pro střední školy
  • Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na učitelství základních uměleckých škol - 5. 9. 2017
  • Sbormistrovství - 5. 9. 2017
  • Učitelství pro střední školy - hudební výchova - 5. 9. 2017
  • Učitelství pro střední školy - informatika - 28. 8. 2017
  • Učitelství pro střední školy - ruský jazyk a literatura - 28. 8. 2017
  • Učitelství pro střední školy - výtvarná výchova - 1. 9. 2017
  • Učitelství pro střední školy - základy techniky - 28. 8. 2017
  N7507 Specializace v pedagogice
  • Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ a SŠ - 1. 9. 2017
  N7531 Předškolní a mimoškolní pedagogika
  • Pedagogika předškolního věku - 4. 9. 2017

    • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Kučerová Martina, 10.8.2017 16:17