Co Vás zajímá?
Elektronický průvodce prváka po UHK ke stažení
Postav se na Star(t) - 24. 9. 2018
Socialia 2018 „Ohrožení jedince v současné společnosti“
Delegace Vlády ČR a Královehradeckého kraje na PdF
Pedagogické dny 2018 - přednáška Manfreda Spitzera
Pedagogické dny 2018 - Slavnostní večer PdF
Spojte se s námi!

Novinky24. 9. 2018

Star(t)

Srdečně zveme všechny studenty 1. ročníků na akci Postav se na STAR(T)!, která se koná v Aule Objektu společné výuky UHK dne 24. září 2018 od 8:15.


14. 6. 2018

Jednání děkanů pedagogických fakult s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a předsedou vlády

Dne 14. června 2018 proběhlo v Praze jednání děkanů pedagogických fakult s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Robertem Plagou a předsedou Vlády ČR Andrejem Babišem. Po nedávném jednání vlády, na kterém byla přidělena významná finanční pomoc regionálnímu školství a lékařským fakultám veřejných vysokých škol na zajištění výuky programu všeobecné lékařství, bylo tentokrát na pořadu dne jednání o podmínkách přímo na samotných pedagogických fakultách.


2. 5. 2018

Úspěchy KAJL

Dizertační práce dr. Jana Suka byla oceněna mezinárodní Společností pro současné anglické divadlo a drama


13. 4. 2018

Memorandum o spolupráci

Dne 13. dubna 2018 bylo mezi Pedagogickou fakultou UHK a Agenturou pro sociální začleňování, která spadá pod Úřad vlády ČR, podepsáno memorandum o spolupráci.


29. 3. 2018

Ohlédnutí za 26. ročníkem Pedagogických dnů

Letošní ročník Pedagogických dnů proběhl kvůli Velikonočním svátkům v netradičním čase, od 19. do 23. března 2018, tedy o týden dříve, a kvůli stále nevzdávající se zimě i v netradičním počasí. To však nemělo žádný vliv na návštěvnost největší akce Pedagogické fakulty UHK. Právě naopak, tento ročník si budeme pamatovat jako jeden z nejnavštěvovanějších.


18. 10. 2017

Úspěch v TAČR

Kolegové z Katedry technických předmětů Doc. PaedDr. René Drtina, Ph.D., a Doc. Ing. Jaroslav Lokvenc, CSc., se umístili na předním místě v náročné soutěži aplikovaného výzkumu TAČR, Program Epsilon.