Novinky3. 5. 2017

Minorientalism

Kruh moderních filologů, pobočka Hradec Králové a Katedra anglického jazyka a literatury PdF UHK srdečně zvou na přednášku Minorientalism.


5. 4. 2017

Vzpomínky na Itálii

Knihovna města Hradce Králové spolu se Společností přátel Itálie zvou na výstavu Vzpomínky na Itálii z tvorby studentů Univerzity Hradec Králové.


3. 4. 2017

25. ročník Pedagogických dnů předčil očekávání

Poslední týden v březnu proběhly Pedagogické dny. Jednalo se již o 25. ročník a termín konání vždy koresponduje se svátkem učitelů a oslavou narození J. A. Komenského. Letos bylo však důvodů k oslavě víc. Velkým jubileem je 120 let původní budovy Pedagogické fakulty, nynějšího děkanátu na náměstí Svobody. Děkan doc. František Vaníček představil nové motto První dáma Fakult UHK, které vychází z historického faktu, že Pedagogická fakulta byla první fakultou Univerzity Hradec Králové.


10. 1. 2017

Bicinia pro dvoje housle Prostor a čas

Koncem roku 2016 vyšel první svazek Bicinia pro dvoje housle Prostor a čas. Je součástí chystané edice Kritické vydání vybraných skladeb Jitky Snížkové, kterou na Hudební katedře připravují PhDr. Helena Karnetová a PhDr. Dana Soušková, Ph.D.


15. 12. 2016

Předvánoční koncert

13. prosince 2016 se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové konal Předvánoční koncert PdF UHK.


28. 11. 2016

Úspěch v GAČRu

Mgr. Jana Kostincová, Ph.D. z Katedry ruského jazyka a literatury uspěla ve velké vědecké konkurenci a získala tříletý projekt GAČR, v němž se bude zabývat ruskou transmediální poezií jako modelem literatury v postdigitální době. Blahopřejeme!


21. 10. 2016

Winter school Design week ve slovinském Mariboru

Studentky 3. ročníku oboru Textilní tvorby z Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby Lenka Szillerová a Markéta Netopilová se spolu s doc. M. A. Márii Fulkovou zúčastnily v rámci programu CEEPUS mezinárodních workshopů a přednášek Winter school Design week ve slovinském Mariboru.


17. 10. 2016

Týden pro inkluzi

17. října 2016 pořádaly Ústav primární a preprimární edukace a Katedra speciální pedagogiky a logopedie PdF UHK v rámci akce Týden pro inkluzi diskuzi s názvem O mýtech, představách a zkušenostech se společným vzděláváním.


10. 10. 2016

Katedra francouzského jazyka a literatury

Na základě schválení nového Statutu PdF UHK Akademickým senátem PdF UHK (21. 9. 2016) a Akademickým senátem UHK (5. 10. 2016) byla zřízena Katedra francouzského jazyka a literatury.


10. 9. 2016

Prezentace Pedagogické fakulty UHK na festivalu Jičín město pohádky

V dnech 8. - 10. 9. vedou studentky 3. ročníku bakalářského studia PdF UHK oboru Učitelství pro MŠ tvůrčí dílnu na festivalu – Jičín město pohádky pro děti předškolního věku, jejich rodiče a pedagogy pod vedením Vladimíry Hornáčkové z ÚPPE, PdF UHK a zároveň prezentují studium na PdF UHK.


18. 6. 2016

Pedagogická fakulta ocenila nadané studenty v soutěži SOČ

Ve dnech 17. - 18. června probíhala v Hradci Králové 38. Celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti. Ocenění za Univerzitu Hradec Králové udíleli rektor univerzity prof. Josef Hynek a představitelé všech fakult.


12. 5. 2016

U3V v pohybu

Pro zájemce z řad posluchačů U3V připravila KTVS praktický seminář.


3. 3. 2016

Studentské prezentace oceněny

V úterý 23. února 2016 proběhla další z úspěšných akcí Centra pedagogického výzkumu s názvem "Studentská minikonference řešitelů SV 2015". Představili se v ní řešitelé projektů specifického výzkumu z loňského roku, kteří si připravili příspěvky s výsledky svých badatelských aktivit.


7. 1. 2016

Pedagogická fakulta podporuje umění a kulturu

Po dlouhých a náročných oboustranných jednáních mezi zástupci vedení Pedagogické fakulty a vedením trutnovské Galerie dochází ke spojení těchto, v regionu významných, subjektů.