Novinky5. 4. 2017

Vzpomínky na Itálii

Knihovna města Hradce Králové spolu se Společností přátel Itálie zvou na výstavu Vzpomínky na Itálii z tvorby studentů Univerzity Hradec Králové.


1. 3. 2017

Volby do AS PdF UHK

Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové vyhlašuje volby členů do Akademického senátu Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na funkční období 2017–2020


10. 1. 2017

Bicinia pro dvoje housle Prostor a čas

Koncem roku 2016 vyšel první svazek Bicinia pro dvoje housle Prostor a čas. Je součástí chystané edice Kritické vydání vybraných skladeb Jitky Snížkové, kterou na Hudební katedře připravují PhDr. Helena Karnetová a PhDr. Dana Soušková, Ph.D.


15. 12. 2016

Předvánoční koncert

13. prosince 2016 se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové konal Předvánoční koncert PdF UHK.


28. 11. 2016

Úspěch v GAČRu

Mgr. Jana Kostincová, Ph.D. z Katedry ruského jazyka a literatury uspěla ve velké vědecké konkurenci a získala tříletý projekt GAČR, v němž se bude zabývat ruskou transmediální poezií jako modelem literatury v postdigitální době. Blahopřejeme!


21. 10. 2016

Winter school Design week ve slovinském Mariboru

Studentky 3. ročníku oboru Textilní tvorby z Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby Lenka Szillerová a Markéta Netopilová se spolu s doc. M. A. Márii Fulkovou zúčastnily v rámci programu CEEPUS mezinárodních workshopů a přednášek Winter school Design week ve slovinském Mariboru.


17. 10. 2016

Týden pro inkluzi

17. října 2016 pořádaly Ústav primární a preprimární edukace a Katedra speciální pedagogiky a logopedie PdF UHK v rámci akce Týden pro inkluzi diskuzi s názvem O mýtech, představách a zkušenostech se společným vzděláváním.


10. 10. 2016

Katedra francouzského jazyka a literatury

Na základě schválení nového Statutu PdF UHK Akademickým senátem PdF UHK (21. 9. 2016) a Akademickým senátem UHK (5. 10. 2016) byla zřízena Katedra francouzského jazyka a literatury.


10. 9. 2016

Prezentace Pedagogické fakulty UHK na festivalu Jičín město pohádky

V dnech 8. - 10. 9. vedou studentky 3. ročníku bakalářského studia PdF UHK oboru Učitelství pro MŠ tvůrčí dílnu na festivalu – Jičín město pohádky pro děti předškolního věku, jejich rodiče a pedagogy pod vedením Vladimíry Hornáčkové z ÚPPE, PdF UHK a zároveň prezentují studium na PdF UHK.


18. 6. 2016

Pedagogická fakulta ocenila nadané studenty v soutěži SOČ

Ve dnech 17. - 18. června probíhala v Hradci Králové 38. Celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti. Ocenění za Univerzitu Hradec Králové udíleli rektor univerzity prof. Josef Hynek a představitelé všech fakult.


12. 5. 2016

U3V v pohybu

Pro zájemce z řad posluchačů U3V připravila KTVS praktický seminář.


3. 3. 2016

Studentské prezentace oceněny

V úterý 23. února 2016 proběhla další z úspěšných akcí Centra pedagogického výzkumu s názvem "Studentská minikonference řešitelů SV 2015". Představili se v ní řešitelé projektů specifického výzkumu z loňského roku, kteří si připravili příspěvky s výsledky svých badatelských aktivit.


7. 1. 2016

Pedagogická fakulta podporuje umění a kulturu

Po dlouhých a náročných oboustranných jednáních mezi zástupci vedení Pedagogické fakulty a vedením trutnovské Galerie dochází ke spojení těchto, v regionu významných, subjektů.