Co Vás zajímá?
Letní škola češtiny
Hledáme posily
Elektronický průvodce prváka po UHK ke stažení
Postav se na Star(t) - 24. 9. 2018
Socialia 2018 „Ohrožení jedince v současné společnosti“
Spojte se s námi!

O katedře

Ústav primární a preprimární edukace zajišťuje v bakalářském a magisterském studiu odbornou a metodickou přípravu učitelů 1. stupně základních škol a učitelů v mateřských školách. Důraz klade na pedagogické a psychologické disciplíny, na jazykovou a informačně-technologickou přípravu a dále a na rozvoj kreativity a dovedností potřebných pro praktickou činnost hudební, výtvarnou, tělesnou, technickou apod. Vedle teoretické přípravy je nedílnou součástí studia také praxe.

Prioritou pracoviště je orientace na teoretickou a badatelskou práci v oblasti výchovy a vzdělávání dětí předškolního a mladšího školního věku, jejíž výsledky jsou pravidelně prezentovány na domácích i zahraničních konferencích, v odborných českých i zahraničních časopisech a publikacích. Členové ústavu jsou autory řady odborných článků a monografických publikací, které vychází v prestižních nakladatelstvích, např. Portál, Grada aj.

Ústav se koncepčně i organizačně podílí na celostátních seminářích zástupců všech pracovišť, které se zabývají pregraduální i postgraduální přípravou učitelů 1. stupně základních škol a mateřských škol a jejich dalším vzděláváním v České republice. Pracoviště také spolupracuje s odbornými institucemi, jako jsou pedagogicko-psychologické poradny, speciální základní školy apod. Běžná je i meziuniverzitní spolupráce na vědeckovýzkumných projektech a v rámci publikačních aktivit.

Ústav spolupracuje se zahraničními partnerskými univerzitami z různých evropských zemí, např. Nizozemsko, Norsko, Estonsko, Slovinsko, Turecko atd. Spolupráce se uskutečňuje v několika rovinách. První z nich představují výměnné pobyty studentů a akademických pracovníků, druhou rovinou je kooperace na vědeckovýzkumných úkolech, třetí rovinou je publikační činnost. Rozvinuta je i spolupráce s mezinárodními organizacemi (např. Rada Evropy či program Teachers' International Professional Development z Velké Británie) při přípravě a realizaci vzdělávacích aktivit pro učitele z celé Evropy.

V období od 3. 8. 2009 do 29. 12. 2012 se pracoviště zapojilo do projektu: "Společně to dokážeme" (program pedagogické intervence pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a jejich učitele), který byl realizovaný společně s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. www.spolecnetodokazeme.cz

Naposledy upraveno: Valter Jan, 2.11.2015 12:26