Co Vás zajímá?
Postav se na Star(t) - 24. 9. 2018
Socialia 2018 „Ohrožení jedince v současné společnosti“
Delegace Vlády ČR a Královehradeckého kraje na PdF
Pedagogické dny 2018 - přednáška Manfreda Spitzera
Pedagogické dny 2018 - Slavnostní večer PdF
Spojte se s námi!

Oznámení26. 2. 2018

Studium pro ředitele škol a školských zařízení , informace k výuce, rozvrh hodin

Nabízíme program celoživotního vzdělávání Studium pro ředitele škol a školských zařízení v délce 108 vyučovacích hodin.

Program je akreditovaný v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.


Rozvrh hodin - aktualizace 10.4.2018
Okruhy k závěrečné zkoušce, právní předpisy 
Pokyny ke zpracování a úpravě závěrečných prací
Pokyny k odborné praxi


Termín závěrečné zkoušky a obhajoby prací - 21.6. od 13 hodin a 22.6. od 8 hodin (srpnový termín bude upřesněn později).
Informace k přihlašování na závěrečnou zkoušku a obhajobu.


Žádost o uznání předmětů podávejte obvyklým způsobem k rukám Mgr. Česákové na formuláři SO PdF.  Seznam předmětů pro uznání naleznete zde.


Závěrečné práce - pokyny k odevzdání práce, posudku a obhajobě
Témata prací vypracovávaných v předchozích letech (pro inspiraci).
Přihlášku k závěrečné práci je nutné odevzdat do 11.5.2018 J. Valterovi.
Termíny odevzdání závěrečné práce:
do 25.5. 2018 pro červnové obhajoby,
do 31. července pro srpnové obhajoby.
Jeden písemný výtisk závěrečné práce odevzdáte J. Valterovi (nová budova PdF – č. m. 33160, popřípadě práci zanecháte na recepci) a digitální exemplář závěrečné práce nahrajete prostřednictvím webového rozhraní eVŠKP (elektronické odevzdávání vysokoškolských kvalifikačních prací),
na adrese https://ris.uhk.cz/eVSKP/.

Posudek na práci zpracovává pouze vedoucí práce do tohoto formuláře: https://www.uhk.cz/Download/?DocumentID=16992
Rozsah posudku je přibližně 1 strana.
Posudek práce je třeba zaslat Bc. Valterovi a dodat v tištěné podobě s podpisem vedoucího.
Obhajoba práce bude probíhat zároveň se závěrečnou zkouškou.


Studijní podklady:

Zadávání veřejných zakázek (JUDr. Karlová)
Přednáška - (ekonomie II) - ing. Synková (vloženo 9.5.2018)
Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství I (Mgr. Kubátová)
Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství II (Mgr. Kubátová - přidáno 2.5.2018)
Studijní podklady pro výuku dr. Štočka - Základní orientace v právních normách 2018

- Zákon 563-2004

- Test bez řešení
- 2. přednáška
- Poslední výuka (přidáno 29.5.2018)

Moodle - studijní podklady pro výuku ing. Synkové  - ekonomika I (je nutné se přihlásit jako host, přístup: Edukace21)
Hospodaření školní jídelny, Systém školního stravování, Základní hygienické předpisy - aktualizováno 5.4.2018 - Bc. Vampolová
BOZP, PO, CO - vystaveno 9.4.2018 - M. Stříbrná
Studijní podklady - ing. Synková (ekonomika II) 
Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných - v aktuálním znění - vystaveno 9.4.2018
Společné vzdělávání (dr. Zikl, vystaveno 9.4.2018)

 


4. 9. 2017

Učitel/ka mateřské školy - studium pro rozšíření odborné kvalifikace

Program je akreditovaný v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Rozvrh hodin na letní semestr 2017/2018 vloženo 1. 2. 2018, aktualizováno 7.2.2018, úprava 28.3.2018

Pokyny k pedagogické praxi

Okruhy k závěrečné zkoušce
Pokyny ke zpracování a úpravě závěrečných prací

Přihláška k závěrečné práci

Posudek na práci zpracovává pouze vedoucí práce do tohoto formuláře: www.uhk.cz/Download/?DocumentID=16992