Oznámení22. 3. 2019

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2019, informace k výuce, rozvrh hodin

Nabízíme program celoživotního vzdělávání Studium pro ředitele škol a školských zařízení v délce 108 vyučovacích hodin.

Program je akreditovaný v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.


Rozvrh hodin - vystaveno 21.2.2019
Okruhy k závěrečné zkoušce, právní předpisy 
Pokyny ke zpracování a úpravě závěrečných prací
Pokyny k odborné praxi


Předměty na uznání (pouze pro absolventy oboru Pedagogika předškolního věku a studenty druhého ročníku tohoto studia)

Závěrečné práce - pokyny k odevzdání práce, posudku a obhajobě
Témata prací vypracovávaných v předchozích letech (pro inspiraci).
Přihlášku k závěrečné práci je nutné odevzdat do 10.5.2019 J. Valterovi.
Termíny odevzdání závěrečné práce:
do 24. května 2019 pro červnové obhajoby,
do 31. července 2019 pro srpnové obhajoby.
Jeden písemný výtisk závěrečné práce odevzdáte J. Valterovi (nová budova PdF – č. m. 33160, popřípadě práci zanecháte na recepci) a digitální exemplář závěrečné práce nahrajete prostřednictvím webového rozhraní eVŠKP (elektronické odevzdávání vysokoškolských kvalifikačních prací),
na adrese https://ris.uhk.cz/eVSKP/.

Termíny závěrečných zkoušek a obhajob závěrečných prací: 20., 21.6. 2019
Další termíny (bude upřesněno) poslední týden v srpnu.

Posudek na práci zpracovává pouze vedoucí práce do tohoto formuláře: https://www.uhk.cz/Download/?DocumentID=16992
Rozsah posudku je přibližně 1 strana.
Posudek práce je třeba zaslat Bc. Valterovi a dodat v tištěné podobě s podpisem vedoucího.
Obhajoba práce bude probíhat zároveň se závěrečnou zkouškou.

Další informace budou postupně zveřejňovány.

Studijní podklady:
Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství I (Mgr. Kubátová)
Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství II (Mgr. Kubátová)