Oznámení4. 9. 2017

Učitel/ka mateřské školy - studium pro rozšíření odborné kvalifikace

Program je akreditovaný v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Rozvrh hodin na zimní semestr 2017/2018 aktualizace 19.9.2017 - výuka přesunuta z 30.9 na 2.12.

Pokyny k pedagogické praxi

Okruhy k závěrečné zkoušce
Pokyny ke zpracování a úpravě závěrečných prací

Přihláška k závěrečné práci

Posudek na práci zpracovává pouze vedoucí práce do tohoto formuláře: www.uhk.cz/Download/?DocumentID=16992


7. 2. 2017

Studium pro ředitele škol a školských zařízení , informace k výuce, rozvrh hodin

Nabízíme program celoživotního vzdělávání Studium pro ředitele škol a školských zařízení v délce 108 vyučovacích hodin.

Program je akreditovaný v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.


Rozvrh hodin - aktualizováno 24.2.2017 - přesunuta výuka z Velkého pátku
                     - aktualizováno 28.2.2017 - přesun výuky z 15.4.2017 a změna místnosti
Okruhy k závěrečné zkoušce, právní předpisy 
Pokyny ke zpracování a úpravě závěrečných prací
Pokyny k odborné praxi


Závěrečné zkoušky a obhajoby prací se budou konat v těchto termínech: 19.-20.6. a 24.-25.8.2017 (začátek od 13 hodin, místnost A19)
Informace k přihlašování na závěrečnou zkoušku a obhajobu.


Žádost o uznání předmětů podávejte obvyklým způsobem k rukám Mgr. Česákové na formuláři SO PdF.  Seznam předmětů pro uznání naleznete zde (13.3.2017 doplněno o seznam ekvivalentních předmětů oboru PPVN).


Závěrečné práce - pokyny k odevzdání práce, posudku a obhajobě
Témata prací vypracovávaných v předchozích letech (pro inspiraci).
Přihlášku k závěrečné práci je nutné odevzdat do 12.5.2017 J. Valterovi.
Termíny odevzdání závěrečné práce:
do 26.5. 2017 pro červnové obhajoby,
do 31. července pro srpnové obhajoby.
Jeden písemný výtisk závěrečné práce odevzdáte J. Valterovi (nová budova PdF – č. m. 33160, popřípadě práci zanecháte na recepci) a digitální exemplář závěrečné práce nahrajete prostřednictvím webového rozhraní eVŠKP (elektronické odevzdávání vysokoškolských kvalifikačních prací),
na adrese https://ris.uhk.cz/eVSKP/.

Posudek na práci zpracovává pouze vedoucí práce do tohoto formuláře: https://www.uhk.cz/Download/?DocumentID=16992
Rozsah posudku je přibližně 1 strana.
Posudek práce je třeba zaslat Bc. Valterovi a dodat v tištěné podobě s podpisem vedoucího.
Obhajoba práce bude probíhat zároveň se závěrečnou zkouškou.


Studijní podklady:
Studijní podklady - I. část - Mgr. Kubátová
Studijní podklady - II. část - Mgr. Kubátová
Moodle - studijní podklady pro výuku dr. Štočka (je nutné se přihlásit jako host)
Moodle - studijní podklady pro výuku ing. Synkové (je nutné se přihlásit jako host)
Hospodaření školní jídelny, Systém školního stravování, Základní hygienické předpisy - Bc. Vampolová
Studijní podklady k předmětu Zadávání veřejných zakázek. - Mgr. Králová
Studijní podklady - ing. Synková (ekonomika)
Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných