Oznámení26. 1. 2018

Přípravný kurz kresby a malby k přijímacím zkouškám

Pro uchazeče o studium
 
bakalářských oborů:
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání 
Textilní tvorba
Grafická tvorba – multimédia
 
magisterského oboru:Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – výtvarná výchova (pětileté studium)

 

Cena kurzu:  2 500 Kč

Začátek kurzu:  26.1.2018 ve 14:30 hodin

Délka trvání:  10 týdnů

Rozsah kurzu: 30 hodin / 3 hod./týden ​


Harmonogram kurzu:
10 lekcí po 3 hodinách, vždy pátek od 14:30 hod.
Kresba a malba (zátiší, portrét, …)
26.1., 2.2., 9.2., 16.2., 23.2., 2.3., 9.3., 16.3., 23.3., 6.4.


Přihlášení do kurzu:
elektronickou přihláškou (https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Studium/Pripravne-kurzy-a-konzultace/Nabidka-pripravnych-kurzu-a-konzultaci/Elektronicka-prihlaska-kurzy-PdF#UHK-Article), nebo na hana.raabova@uhk.cz

 

Místo konání:

učebna P10, KVKTT PdF UHK, Pivovarské náměstí 1244/1, Hradec Králové

Garantující pracoviště:

Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby

Kontaktní osoba:

Ivana Špicarová (ivana.spicarova@uhk.cz)

Garant kurzu:

MgA. Petr Hůza  (petr.huza@uhk.cz)

 

Obsah kurzu:

Obsah kurzu je zaměřen na výtvarné dovednosti, které jsou požadovány při přijímacích zkouškách na zmíněných oborech. Kurz je koncipován pro uchazeče, kteří potřebují získat požadované základní výtvarné dovednosti, nebo si je potřebují prohloubit, aby obstáli v konkurenci. Vzniklé práce lze použít k přípravě domácích prací předkládaných při přijímacích zkouškách. V kurzu není zahrnuta cena barev.
 


Placené konzultace pro uchazeče o studium


Nabídka placených konzultací k přijímacím zkouškám z výtvarné výchovy na KVKTT, PdF, UHK - konzultace probíhají od ledna 2018 do května 2018
 
Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby nabízí uchazečům o studium placené konzultace (např. výběr vhodných domácích prací, konzultace z oblasti dějin umění, apod. …) k přijímacím zkouškám na tyto obory:
 
3-leté bakalářské:
P-BGT – Grafická tvorba multimédia
P-BTT – Textilní tvorba
P-BVV – Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (dvouobor)
 
2-leté navazující magisterské:
P-NVVZS – Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - výtvarná výchova (dvouobor)
P-NVVSS – Učitelství pro střední školy - výtvarná výchova (dvouobor)
P-NZUSVV - Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ a SŠ 
 
5-leté souvislé magisterské:
P-MZS2VV – Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - výtvarná výchova (dvouobor)
 
Cena jedné konzultace: 300,-- Kč (platba hotově na místě)
 
Den a hodinu konání konzultace je nutné si předem domluvit na sekretariátu KVKTT:
 

 
Místo konání konzultací: Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby, PdF, UHK
                                        Pivovarské náměstí 1244/1