Co Vás zajímá?
1. října - koncert univerzitního orchestru z Giessenu
Letní škola češtiny
Hledáme posily
Elektronický průvodce prváka po UHK ke stažení
Postav se na Star(t) - 24. 9. 2018
Socialia 2018 „Ohrožení jedince v současné společnosti“
Spojte se s námi!

O katedře

Katedra tělesné výchovy a sportu poskytuje vzdělávání v učitelském a neučitelském směru. Učitelský směr je zaměřen na přípravu učitelů tělesné výchovy pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy. V magisterském studijním programu připravuje katedra učitele pro 1. stupeň základních škol.  Katedra rovněž zajišťuje neučitelský bakalářský obor Sociální pedagogika se zaměřením na tělesnou výchovu a sport.  Během bakalářského studia absolvují studenti učitelského i neučitelského směru teoretické předměty z tělovýchovné a sportovní oblasti (antropomotoriku, historii tělesné kultury, biomechaniku, sportovní trénink, wellness a fitness) a biomedicínské oblasti (anatomii, fyziologii, kineziologii, traumatologii). Magisterské obory jsou zaměřeny především na teorii a didaktiku jednotlivých sportů a disciplín a také na teorii dalších předmětů z oblasti tělovýchovy a sportu.

Katedra každoročně pořádá celostátní vědeckou konferenci s mezinárodní účastí Optimální působení tělesné zátěže.

Studenti katedry pravidelně reprezentují Univerzitu Hradec Králové na Českých akademických hrách, Akademických mistrovstvích České republiky a dalších sportovních soutěžích, kde získávají medaile jak v individuálních, tak v kolektivních sportech.

Katedra dále zajišťuje výběrové sportovní a pohybové aktivity pro studenty ostatních fakult Univerzity Hradec Králové a nabízí i řadu volitelných teoretických předmětů vztahujících se k zdravému životnímu stylu a výchově ke zdraví. Součástí sportovního života univerzity je také Vysokoškolský sportovní klub.

Odborná činnost katedry a spolupráce s jinými fakultami či katedrami je zaměřena převážně na problematiku pohybu a tělesné zátěže.

Při katedře rovněž pracuje Akreditační středisko (AKRES), které se stává regionálním centrem pro odborné vzdělávání veřejnosti a studentů Univerzity Hradec Králové v tělovýchovných a licenčních programech.

Součástí katedry je  oddělení tělesné výchovy pro 1. stupeň základní školy a mateřské školy.

kontakt

a: budova H, místnost 62020
e: eva.korenkova@uhk.cz
t: (+420 49 333) 1456

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 23.4.2015 10:3