O katedře

Katedra realizuje obory bakalářského, magisterského i rozšiřujícího studia. Bakalářské studijní obory se uskutečňují ve studiu prezenčním a kombinovaném a jsou zaměřeny na výchovnou práci ve speciálních zařízeních a dále na problematiku poruch komunikace. Jedná se o obory Výchovná práce ve speciálních zařízeních a Speciální pedagogika - intervence. Katedra rovněž garantuje navazující magisterský obor Speciální pedagogika - logopedie. V rámci programu DVPP realizuje doplňující kvalifikační studium v oboru speciální pedagogika.

Katedra se člení na oddělení speciální pedagogiky vychovatelství a poradenství a na oddělení poruch komunikace.

 

kontakt

a: budova A, místnost 34280
e: ludmila.sramkova@uhk.cz
t: (+420 49 333) 1324​

Naposledy upraveno: Kaliba Martin, 24.2.2017 14:41