Oznámení1. 9. 2017

Pro P-PPB1: Výuka předmětu Právní propedeutika (KSPSoc/PPROP)

Právní propedeutika (KSPSoc/PPROP)
Výuka tohoto předmětu se uskuteční blokovou formou v níže uvedených termínech:

7.10.2017    8:15 - 13:10, učebna A6
4.11.2017  13:15 - 18:10, učebna A6

Na výuku je nutné si přinést Ústavu ČR a Listinu základních práv a svobod (obojí např. v edici ÚZ nebo na internetu)


Odevzdávání seminárních prací

Seminární práce, které odevzdáváte přes poštovní přihrádku, laskavě označujte jménem vyučujícího a názvem předmětu. Práce, na kterých nebude jméno vyučujícího a předmět uveden, nebudou předány.


Skupinové emaily jednotlivých ročníků pro ak. rok 2017/2018

Sociální patologie a prevence - prezenční studium
1. ročník     P-BPP2017@seznam.cz (přístupové heslo bude studentům sděleno v Úvodu do studia)
2. ročník     P-BPP2016@seznam.cz
3. ročník     P-BPP2015@seznam.cz


Sociální patologie a prevence - kombinované studium
1. ročník     K-BPP2017@seznam.cz (přístupové heslo bude studentům sděleno v Úvodu do studia)
2. ročník     K-BPP2016@seznam.cz
3. ročník     K-BPP2015@seznam.cz

 
Sociální komunikace v neziskovém sektoru - kombinované studium
1. ročník     K-SKNS2017@seznam.cz (přístupové heslo bude studentům sděleno v Úvodu do studia)
2. ročník     K-SKNS2016@seznam.cz