Co Vás zajímá?
Letní škola češtiny
Hledáme posily
Elektronický průvodce prváka po UHK ke stažení
Postav se na Star(t) - 24. 9. 2018
Socialia 2018 „Ohrožení jedince v současné společnosti“
Spojte se s námi!

OznámeníOdevzdávání seminárních prací

Seminární práce, které odevzdáváte přes poštovní přihrádku, laskavě označujte jménem vyučujícího a názvem předmětu. Práce, na kterých nebude jméno vyučujícího a předmět uveden, nebudou předány.


Skupinové emaily jednotlivých ročníků pro ak. rok 2017/2018

Sociální patologie a prevence - prezenční studium
1. ročník     P-BPP2017@seznam.cz (přístupové heslo bude studentům sděleno v Úvodu do studia)
2. ročník     P-BPP2016@seznam.cz
3. ročník     P-BPP2015@seznam.cz


Sociální patologie a prevence - kombinované studium
1. ročník     K-BPP2017@seznam.cz (přístupové heslo bude studentům sděleno v Úvodu do studia)
2. ročník     K-BPP2016@seznam.cz
3. ročník     K-BPP2015@seznam.cz

 
Sociální komunikace v neziskovém sektoru - kombinované studium
1. ročník     K-SKNS2017@seznam.cz (přístupové heslo bude studentům sděleno v Úvodu do studia)
2. ročník     K-SKNS2016@seznam.cz