Oznámení21. 11. 2017

Předpokládané termíny výuky pro kombinované studium oborů Sociální patologie a prevence a Sociální komunikace v neziskovém sekto

1. ročník
22.2.2018, 23.2.2018, 24.2.2018, 15.3.2018, 16.3.2018, 17.3.2018, 12.4.2018, 13.4.2018, 14.4.2018, 26.4.2018, 27.4.2018, 28.4.2018
 
2. ročník
8.2.2018, 9.2.2018, 10.2.2018, 1.3.2018, 2.3.2018, 3.3.2018, 22.3.2018, 23.3.2018, 24.3.2018, 19.4.2018, 20.4.2018, 21.4.2018, 3.5.2018, 4.5.2018, 5.5.2018
 
3. ročník

15.2.2018, 16.2.2018, 17.2.2018, 8.3.2018, 9.3.2018, 10.3.2018, 5.4.2018, 6.4.2018, 7.4.2018


Odevzdávání seminárních prací

Seminární práce, které odevzdáváte přes poštovní přihrádku, laskavě označujte jménem vyučujícího a názvem předmětu. Práce, na kterých nebude jméno vyučujícího a předmět uveden, nebudou předány.


Skupinové emaily jednotlivých ročníků pro ak. rok 2017/2018

Sociální patologie a prevence - prezenční studium
1. ročník     P-BPP2017@seznam.cz (přístupové heslo bude studentům sděleno v Úvodu do studia)
2. ročník     P-BPP2016@seznam.cz
3. ročník     P-BPP2015@seznam.cz


Sociální patologie a prevence - kombinované studium
1. ročník     K-BPP2017@seznam.cz (přístupové heslo bude studentům sděleno v Úvodu do studia)
2. ročník     K-BPP2016@seznam.cz
3. ročník     K-BPP2015@seznam.cz

 
Sociální komunikace v neziskovém sektoru - kombinované studium
1. ročník     K-SKNS2017@seznam.cz (přístupové heslo bude studentům sděleno v Úvodu do studia)
2. ročník     K-SKNS2016@seznam.cz