Co Vás zajímá?
Ivan M. Havel na PdF - 22. 2. 2018
Pojďte studovat na PdF
Přípravné kurzy na PdF
Pedagogické dny 2018
Manfred Spitzer na PdF - 21. 3. 2018
Společenský večer PdF - 21. března 2018
Spojte se s námi!

OznámeníOdevzdávání seminárních prací

Seminární práce, které odevzdáváte přes poštovní přihrádku, laskavě označujte jménem vyučujícího a názvem předmětu. Práce, na kterých nebude jméno vyučujícího a předmět uveden, nebudou předány.


Skupinové emaily jednotlivých ročníků pro ak. rok 2017/2018

Sociální patologie a prevence - prezenční studium
1. ročník     P-BPP2017@seznam.cz (přístupové heslo bude studentům sděleno v Úvodu do studia)
2. ročník     P-BPP2016@seznam.cz
3. ročník     P-BPP2015@seznam.cz


Sociální patologie a prevence - kombinované studium
1. ročník     K-BPP2017@seznam.cz (přístupové heslo bude studentům sděleno v Úvodu do studia)
2. ročník     K-BPP2016@seznam.cz
3. ročník     K-BPP2015@seznam.cz

 
Sociální komunikace v neziskovém sektoru - kombinované studium
1. ročník     K-SKNS2017@seznam.cz (přístupové heslo bude studentům sděleno v Úvodu do studia)
2. ročník     K-SKNS2016@seznam.cz