Co Vás zajímá?
3. kolo přijímacího řízení
Elektronický průvodce prváka po UHK ke stažení
Postav se na Star(t) - 24. 9. 2018
Socialia 2018 „Ohrožení jedince v současné společnosti“
Delegace Vlády ČR a Královehradeckého kraje na PdF
Pedagogické dny 2018 - přednáška Manfreda Spitzera
Pedagogické dny 2018 - Slavnostní večer PdF
Spojte se s námi!

Pedagogicko-psychologická poradna     Pedagogicko-psychologická poradna je zařízení s celouniverzitní působností, které v rámci činnosti Poradenského centra UHK poskytuje diagnostické, poradenské a psychoterapeutické služby pro studenty a zaměstnance UHK. Současné priority střediska směřují k podpoře studentů k uplatnění na pracovním trhu a k rozvíjení profesních, ale také sociálních a životně důležitých kompetencí.

Někteří pracovníci katedry jsou zapojeni do činnosti poradny. Více informací najdete na:
Naposledy upraveno: Kesnerová Řádková Olga, 5.7.2016 19:43